קרנות פנסיה

קרנות הפנסיה של פסגות, מציעות לחוסכים מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר חיסכון לגיל פרישה, לצד כיסויים ביטוחיים למקרה מוות ונכות.
המדינה מעודדת הפקדות לקרנות פנסיה באמצעות מתן הטבות מס למפקידים בהן, ומשנת 2008, מחייבת כל מעביד להפקיד לעובדיו כספים פנסיונים בשיעורים המינימאליים בהתאם לקבוע בחוק.​

לפרטים נוספים והצטרפות
מלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

לקוח חדש
לקוח קיים
-
שלח
שם הקרן תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2015
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 ומטה6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
0.31%- ינואר 2017
2.03% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

למידע נוסף
0.34%- ינואר 2017
1.94% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה מסלול מניות9 513765347-00000000001532-2066-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
1.12%- ינואר 2017
1.06% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה5 513765347-00000000001531-2074-000

​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו...

למידע נוסף
0.50%- ינואר 2017
2.93% ינואר- דצמבר 2016
f