קבוצת פסגות קשרי משקיעים

  • מצגות משקיעים
  • מצגות לשוק ההון
  • דוחות כספיים

מצגות משקיעים

מצגת לשוק ההון אפריל 2023

קבוצת פסגות – מצגת משקיעים ספטמבר 2022

קבוצת פסגות – מצגת משקיעים מאי 2022

קבוצת פסגות – סיכום רבעון 1, 2022

דוח שכר שווה