KiWi BCF

פסגות KiWi BCF ("קיווי") הינה קרן המתמחה בהשקעות באשראי לעסקים קטנים בארה"ב. הקרן הוקמה בשיתוף פעולה עם Kilgour Williams Capital – חברת ניהול השקעות המתמחה בשוק החוב האלטרנטיבי. מיקוד הקרן, הינו מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בארה"ב, תוך שימוש של הקרן במודלים קניינים כדי להע

למה דווקא עסקים קטנים ובינוניים בארה"ב?

 • כוח עבודה – כ-60 מיליון בני אדם מועסקים בעסקים קטנים, המהווים כ-47.1% מכוח העבודה בארה"ב
 • מנוע צמיחה – עסקים קטנים הם מנוע צמיחה והם אחראים ל-44% מהפעילות הכלכלית בארה"ב
 • עסקים קטנים – ב-2022 היו בארה"ב כ-31.7 מיליון עסקים קטנים
 • יצירת מקומות עבודה – בהתבסס על נתוני לשכת העבודה האמריקאית BLS, עסקים קטנים יצרו בעשור האחרון כ-8.9 מיליון משרות חדשות במגוון תעשיות.
 • יזמות – עסקים קטנים הם מקור היזמות בארה"ב והם מהווים גורם משמעותי בהצלחה הכלכלית.
להצטרפות

הכלכלה האמריקאית והביקוש לאשראי עסקי

הכלכלה האמריקאית מהווה בסיס איתן לכלכלה העולמית, והיא נשענת במידה משמעותית על עסקים קטנים ובינוניים והם מהווים את אחד מעמודי התווך לצמיחתה הכלכלית של ארה"ב

 • מדיניות האשראי בארצות הברית

  המדיניות אינה כפי שאנו מכירים ממחוזותינו בישראל, ומקשה מאד על עסקים אלה, אשר אין להם נכסים מוחשיים משמעותיים היכולים לשמש כבטוחה כגון נדל"ן, ציוד וכד' ומאופיינת בבירוקרטיה, רגולציה והליך חיתום ארוך ומייגע.

 • בירוקרטיה ורגולציה

  לעיתים קרובות נתקלים העסקים הקטנים במכשולים בכל הנוגע למימון מסורתי על ידי הבנקים ועל כן בשנים האחרונות, התפתח בארה"ב שוק של ערוצי מימון אחרים אשר הפכו לערוצי מימון סמי-מסורתיים כאשראי חוץ בנקאי.

 • קרנות אלטרנטיביות

  קרנות חוב המתמחות בהלוואות לעסקים קטנים מגשרים על הפער בין הצורך במימון לבין הצורך צמיחה. ע"י שימוש באותן פלטפורמות אשראי דיגיטליות, יכולים העסקים הקטנים להתממן לטובת צמיחת העסק, בהליך יעיל, עם חיתום איכותי הנשען על ערבות אישית של בעל העסק ודירוג האשראי שלו, לצד בטחונות כשעבוד של העסק הלווה, שעבוד התזרים ועוד.

 • עולם מסורתי ועולם חדש

  קרנות החוב הללו מציעות השקעה ייחודית שהיא מעבר לתמיכה פיננסית בלבד, הפועלות על פי מודל המשלב גמישות, גיוון ואסטרטגיות ניהול סיכונים המותאמות למשקיעים בקרן, ע"י שימוש באמצעים טכנולוגיים כמותיים במודלים קנייניים וחיתום אשראי ידני פרטני המשמשים לכמת את טיב האשראי בקרן ובחירתם בצורה סלקטיבית.

להצטרפות

עסקים קטנים - תחומים מובילים

 • 1

  בתחום המסחר והקמעונאות קיימים כ-4.2 מיליון עסקים קטנים ובינוניים

 • 2

  בתחום הבניה והתשתיות קיימים כ-3.7 מיליון עסקים קטנים ובינוניים

 • 3

  בתחום המזון והאירוח קיימים כ-2.2 מיליון עסקים קטנים ובינוניים

 • 4

  בתחום ההובלה והאחסנה קיימים כ-1.2 מיליון עסקים קטנים ובינוניים

 • 5

  בתחום הפיננסים והביטוח קיימים כ-1.1 מיליון עסקים קטנים ובינוניים

להצטרפות