עזרה בכניסה והרשמה לאתר

הרשמה לאתר תאפשר לנו להציג לך את פרטי קרן הפנסיה, קרן ההשתלמות, חיסכון לכל ילד או קופת הגמל שלך.

כדי להתחיל בהרשמה, נכנסים לאתר פסגות www.psagot.co.il ולוחצים בצד השמאלי העליון של המסך על כפתור 'כניסה לחשבון שלי'.