ࡱ> T8\p Ilan Fineria Ba==wPF-8X@"1Calibri1Arial1Arial1Arial1Calibri1 Calibri14Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1<Calibri1Calibri1?Calibri1>Calibri1Calibri1 Calibri14Calibri3" "\ #,##0;" "\ \-#,##0=" "\ #,##0;[Red]" "\ \-#,##0?" "\ #,##0.00;" "\ \-#,##0.00I"" "\ #,##0.00;[Red]" "\ \-#,##0.00u*8_ " "\ * #,##0_ ;_ " "\ * \-#,##0_ ;_ " "\ * "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ,@_ " "\ * #,##0.00_ ;_ " "\ * \-#,##0.00_ ;_ " "\ * "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ 83_ * #,##0.000_ ;_ * \-#,##0.000_ ;_ * "-"??_ ;_ @_                           + ,              P P  *  a>  )    ff ` # !# ! " ||Bv_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}-} .000_ ;_}A} .000_ ;_ef * \}A} .000_ ;_ef * \}A} .000_ ;_ef * \}A} .000_ ;_ef * \}A} .000_ ;_ef * \}A} .000_ ;_ef * \}A} .000_ ;_L * \}A} .000_ ;_L * \}A} .000_ ;_L * \}A} .000_ ;_L * \}A} .000_ ;_L * \}A} .000_ ;_L * \}A} .000_ ;_23 * \}A} .000_ ;_23 * \}A} .000_ ;_23 * \}A} .000_ ;_23 * \}A} .000_ ;_23 * \}A}! .000_ ;_23 * \}-}" .000_ ;_}-}# .000_ ;_}-}$ .000_ ;_}A}% .000_ ;_ * \}A}& .000_ ;_ * \}A}' .000_ ;_ * \}A}( .000_ ;_ * \}A}) .000_ ;_ * \}A}* .000_ ;_ * \}}+ .000_ ;_ * \.00_"\ * _ ;_ }}, }.000_ ;_ * \.00_"\ * _ ;_ }A}- a.000_ ;_ * \}-}. .000_ ;_}-}/ .000_ ;_}-}0 .000_ ;_}A}1 .000_ ;_ * \}A}2 .000_ ;_? * \}A}3 .000_ ;_23 * \}-}4 .000_ ;_}-}5 .000_ ;_}A}6 e.000_ ;_ * \}U}7 .000_ ;_ * \.00_}}8 ???.000_ ;_ * \???.00_???"\ * ???_ ;_ ???}-}9 .000_ ;_}}: ??v.000_ ;_̙ * \.00_"\ * _ ;_ }A}; .000_ ;_ * \}}< .000_ ;_ * \???.00_???"\ * ???_ ;_ ???}A}= }.000_ ;_ * \}-}> .000_ ;_}-}? .000_ ;_}-}@ .000_ ;_}-}A .000_ ;_ 20% - 1K 20% - 1 ef % 20% - 2K" 20% - 2 ef % 20% - 3K& 20% - 3 ef % 20% - 4K* 20% - 4 ef % 20% - 5K. 20% - 5 ef % 20% - 6K2 20% - 6 ef % 40% - 1K 40% - 1 L % 40% - 2K# 40% - 2 L渷 % 40% - 3K' 40% - 3 L % 40% - 4K+ 40% - 4 L % 40% - 5K/ 40% - 5 L % 40% - 6K3 40% - 6 Lմ % 60% - 1K 60% - 1 23 % 60% - 2K$ 60% - 2 23ږ % 60% - 3K( 60% - 3 23כ % 60% - 4K, 60% - 4 23 % 60% - 5K0 60% - 5 23 %! 60% - 6K4 60% - 6 23 %" Comma#&Currency3Normal %$$Percent%1?1 O %&2?!2 PM %'3?%3 Y %(4?)4 d %)5?-5 K %*6?16 F % +b  ,u }% -9 a%. ;  %/ ;5  %01 I}%1 1C 1 I}%O2 2C 2 I}%?3 3C 3 I}%234 45 4 I}%5& [0]6A e% 7"K" %OO 8q ???%????????? ???9& [0] :q ̙ ??v% ;7 %< {  %????????? ???= E }%XTableStyleMedium2PivotStyleLight16` 8  2019 / 5   ".   "DA12 "DT11 / DA10   DT420(    DT421) "   DT422% "   DT423"DT191$   DT424 . 1.   -  DT13 "DT14  DT15  DT16"DA9 - " DT1"  ( 4.86%)DT400"  ( 5.05%)DT401 " DT3 DA8 " -  "DT17 "DT26" -   "DT425  "DT426 #   AA- DT427$  " AA- DT560"   AA- DT561!   -A+:BBBDT428"  " -A+:BBBDT562   -A+:BBBDT563$   DT429%  "  DT564#   DT565! "  -AA DT430" " " -AA DT566  "  -AA DT567 "  -A+:BBBDT431  " " -A+:BBBDT568 "  -A+:BBBDT5690 "    DT5471 " "   DT570/ "    DT571! "  DT432" " " DT572  "  DT5736  " A-  DT6017  " +BBB:-BBB DT6022  "  DT6032  " A-  DT6043  " +BBB:-BBB DT605.  "  DT6069  " A-  DT607:  " +BBB:-BBB DT608D  "    DT6095  "  DT6105  " A-  DT6116  " +BBB:-BBB DT612@  "    DT6131  "  DT6143.  %"   AA- DT301&"  " AA- DT302$"   AA- DT303""  AA- DT615#"   -A+:BBBDT307$"  " -A+:BBBDT308""   -A+:BBBDT309 "  -A+:BBBDT616&"   DT313'"  "  DT314%"   DT315#"   DT617#" "  -AA DT319$" " " -AA DT320"" "  -AA DT321 " " -AA DT618!" "  -A+:BBBDT325"" " " -A+:BBBDT326 " "  -A+:BBBDT327" " -A+:BBBDT6192" "    DT5533" " "   DT5541" "    DT555/" "   DT620#" "  DT337$" " " DT338"" "  DT339 " "  DT621*"  " A- DT454+"  " +BBB:-BBBDT455&"  " DT456&"  " A- DT457'"  " +BBB:-BBBDT458""  " DT459-"  " A- DT460."  " +BBB:-BBBDT4618"  < "   DT558)"  " DT462)"  " A- DT463*"  " +BBB:-BBBDT4644"  "   DT559%"  " DT4654. -  " 35DT402 " 90DT403 DT404  DT405 call 1 (long)DT172 call 1 (short)DT205 -   DC9" -  "DT28$    10%DT30*    10% DT81 -  "  DT622 "  DT835.   '   DT360'   DT361&   " DT362&   " DT3630    DT406  DT623 "0  "  DT366/  "  "DT367  "DT407DT6246.   DB10)  - " DT701(  - " DT702"  - DT703   - DT7047.  DT53 DT225 DT466 DT52  "DT89 "DT226 "DT467  "DT888. &   warrentDB5)   warrentDT439%  " warrentDT211(  " warrentDT4409.  (SWAP,FWD)  DT749!   DT441  /DT442  /DT443  DT444 DT445  "DT212'   "DT446  "DT447  "DT448  "DT449 10.   DT468 DT175 DT176  / DT177#   (short)DT469  (short)DT208  (short)DT209!  / (short)DT210DT470 "/"DT345 "/"DT625DT471DT346DT472 "/" (short)DT347 "/" (short)DT626DT473DT348   DT213  DT214  DT215  DT216  / DT474(   (short)DT217  (short)DT218  (short)DT219  (short)DT220&  /  (short)DT475DT476DT477DT478DT479DT480DT481DT482DT483DT484DT48511.  . 2    DT7052    DT7062    DT7071    DT7080    DT7090    DT710.  5     DT7115     DT7125     DT7134     DT7143     DT7153     DT716. (   DT717(   DT718(   DT719'   DT720&   DT721&   DT722. * (Tranch) AA- DT7232 (Tranch) BBB- A+ DT724% (Tranch)  DT725 (Eq< uity Tranch) DT726 DT646DT647DT648DT649DT650DT651DT652DT653DT654DT655DT656DT657DT678DT679DT680DT681DT682DT683DT658DT659DT660DT6611 "   DT7271 "   DT7281 "   DT7290 "   DT730/ "   DT731/ "   DT7324 "    DT7334 "    DT7344 "    DT7353 "    DT7362 "    DT7372 "    DT738' "  DT739' "  DT740' "  DT741& "  DT742% "  DT743% "  DT744) (Tranch) AA- "DT7451 (Tranch) BBB- A+ "DT746) (Tranch) BB+ "DT747 (Equity Tranch) "DT748DT662DT663DT664DT665DT666DT667DT668DT669DT670DT671DT672DT673DT684DT685DT686DT687DT688DT689DT674DT675DT676DT677 . DC1  BBB- DT502  DT503'   AA- DT450%   -A+:BBBDT5044    BBB-  DT505>    AA- DT451<    -A+:BBBDT506G      DT6278    DT507 DT577 "DT508 " DT509#  DT511  DT4524.    A  -AA    DT512A  -AA    DT513D " -AA    DT514B " -AA    DT5157  -AA   DT5167  -AA   DT517: " -AA   DT5188 " -AA   DT519  -AA DT628?  -A+:BBB   DT520?  -A+:BBB   DT521B " -A+:BBB   DT522@ " A+:BBB-   DT5235  -A+:BBB  DT5245  -A+:BBB  DT5258 " -A+:BBB  DT5266 " -A+:BBB  DT527  -A+:BBBDT629<     DT530<     DT531? "    DT532= "    DT5332    DT5342    DT5355 "   DT5363 "   DT537  DT630$ " -A DT631% " +BBB:-BBBDT632  " DT633 . DT111 DT112 "DT113  "DT114   DT116"  "DT29"  "DT31  DT117 .   DT115*  <  DT62.  DT54DT55 DT92  DT353(   DT3696    DT546" DE1( 513765347-00000000001531-2072, -  50 60  2072 10 1l23`44f5667:9tH: n; <j > <@@B$DhEFGh>IpJLr`MN0&PQ"SlSTU?%WouXYZ [ r\ S] ^_`abc&dpdE fS3g}sghXjk,moaip5q\uqq s3tvw#Zy{z z z" _{ | ~ ́‡lDktA,S58?BccB T8 rvv ڴ2>.Z %*"052;@BFKRQVb\arglr x}*:žJҩZj dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",B333333?333333? &<3U} I,} @} I r,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> > ? > >>> >?>>>> >?>>>> >?Mbp? > >>> >?S#&@ > >>> > ?ʡE6@ > >>> > ~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >~ ?gA > >>> >~ ? > >>> >?(\U@ > >>> >!~ ? >" >>> >#?Zd;@ >$ >>> >%?>>>> >&~ ? >' >>> >(?G~C@ >) >>> >*~ ? >+ >>> >,~ ? >- >>> >.~ ? >/ >>> >0?>>>>Dl"""":"">>>::::"::"""::>:>":>::: ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, >1~ ? >2 >>> !>3!?K7A`v@ !>4 !>>> ">5"?>>>> #>6~ #? #>7 #>>> $>8~ $? $>9 $>>> %>:%?>>>> &>&?>>>> '>;~ '? '>< '>>> (>=~ (? (>> (>>> )>?~ )? )>@ )>>> *>A~ *? *>B *>>> +>C~ +? +>D +>>> ,>E~ ,? ,>F ,>>> ->G~ -? ->H ->>> .>I~ .? .>J .>>> />K~ /? />L />>> 0>%0?>>>> 1>M~ 1? 1>N 1>>> 2>O~ 2? 2>P 2>>> 3>Q~ 3? 3>R 3>>> 4>S~ 4? 4>T 4>>> 5>U~ 5? 5>V 5>>> 6>W~ 6? 6>X 6>>> 7>Y~ 7? 7>Z 7>>> 8>[~ 8? 8>\ 8>>> 9>]~ 9? 9>^ 9>>> :>_~ :? :>` :>>> ;>a~ ;? ;>b ;>>> <>c~ <? <>d <>>> =>0=?>>>> >>e~ >? >>f >>>> ?>g~ ?? ?>h ?>>>DL l:>"::"":::::::::"::::::::::::":@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @>i~ @? @>j @>>> A>k~ A? A>l A>>> B>m~ B? B>n B>>> C>o~ C? C>p C>>> D>5D?>>>> E>q~ E? E>r E>>> F>s~ F? F>t F>>> G>u~ G? G>v G>>> H>w~ H? H>x H>>> I>y~ I? I>z I>>> J>{~ J? J>| J>>> K>}~ K? K>~ K>>> L>~ L? L> L>>> M>M?>>>> N>N?>>>> O>O?vʗ@ O> O>>> P>P?x& f@ P> P>>> Q>Q?9v@ Q> Q>>> R>~ R? R> R>>> S>S?^I b@ S> S>>> T>T?"~@ T> T>>> U>U?9v~@ U> U>>> V>~ V? V> V>>> W>W?nJ@ W> W>>> X>~ X? X> X>>> Y>Y?A`P`@ Y> Y>>> Z>~ Z? Z> Z>>> [>%[?>>>> \>\?x[@ \> \>>> ]>~ ]? ]> ]>>> ^>^?K7g@ ^> ^>>> _>~ _? _> _>>>D l::::"::::::::"">>>:>>>:>:>:">:>`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `>~ `? `> `>>> a>~ a? a> a>>> b>b?!rh-8@ b> b>>> c>~ c? c> c>>> d>~ d? d> d>>> e>~ e? e> e>>> f>~ f? f> f>>> g>~ g? g> g>>> h>~ h? h> h>>> i>~ i? i> i>>> j>~ j? j> j>>> k>~ k? k> k>>> l>0l?>>>> m>~ m? m> m>>> n>~ n? n> n>>> o>~ o? o> o>>> p>~ p? p> p>>> q>q?/$@ q> q>>> r>~ r?A r> r>>> s>5s?>>>> t>~ t? t> t>>> u>~ u? u> u>>> v>~ v? v> v>>> w>~ w? w> w>>> x>~ x? x> x>>> y>~ y? y> y>>> z>~ z? z> z>>> {>~ {? {> {>>> |>|?>>>> }>}?>>>> ~>~?;O @ ~> ~>>> >? P@ > >>>Dp l::>:::::::::"::::>:"::::::::"">,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >~ ?@ > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?>>>> >~ ? > >>> >?>>>> >?X9y@ > >>> >?Pn@ > >>> >? rHk@ > >>> >?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?>>>> >?>>>> >?x&&@ > >>> >?KF@ > >>> >?/$ι@ > >>> >?|?5g@ > >>> >~ ? > >>> >?;On? > >>> >?>>>> >?B@ > >>> >?mqs@ > >>> >~ ? > >>> >?3333@ > >>> > ?>>>> >?>>>> > ?-Wd@ > >>> >?>>>> > ?K7)"@ > >>> >~ ? > >>>D l::::":">>>"::"">>>>:>">>:>"">">,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >?^I @ > >>> >~ ? > >>> >?>>>> >?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?#~jv@ > >>> >?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >!~ ? >" >>> >#~ ? >$ >>> >%?>>>> >&~ ? >' >>> >(~ ? >) >>> >*~ ? >+ >>> >,~ ? >- >>> >.?>>>> >?>>>> >/~ ? >0 >>> >%?>>>> >1~ ? >2 >>> >3?x&1 >4 >>> >5~ ? >6 >>> >7~ ? >8 >>> >9~ ? >: >>> >0?>>>> >;~ ? >< >>> >5?>>>> >=~ ? >> >>> >?~ ? >@ >>>Dl>:"":::>"::::"::::"":":>:::":":,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >A~ ? >B >>> >C~ ? >D >>> >E?>>>> >?>>>> >F~ ? >G >>> >H~ ? >I >>> >J~ ? >K >>> >L~ ? >M >>> >N~ ? >O >>> >P~ ? >Q >>> >R~ ? >S >>> >T~ ? >U >>> >%?>>>> >F~ ? >V >>> >W~ ? >X >>> >Y~ ? >Z >>> >J~ ? >[ >>> >L~ ? >\ >>> >N~ ? >] >>> >^~ ? >_ >>> >`~ ? >a >>> >R~ ? >b >>> >T~ ? >c >>> >0?>>>> >d~ ? >e >>> >f~ ? >g >>> >h~ ? >i >>> >j~ ? >k >>> >l~ ? >m >>> >n~ ? >o >>> >p~ ? >q >>> >r~ ? >s >>>D` l::""::::::::"::::::::::":::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >t~ ? >u >>> >v~ ? >w >>> >5?>>>> >d~ ? >x >>> >f~ ? >y >>> >h~ ? >z >>> >j~ ? >{ >>> >l~ ? >| >>> >n~ ? >} >>> >p~ ? >~ >>> >r~ ? > >>> >t~ ? > >>> >v~ ? > >>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?/$@ > >>> >?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?>>>> >~ ? > >>>D l::"::::::::::"""":::::>"::::::",,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> > ?>>>> > ?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?>>>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>>DH l:::::"::::""::::::"::::::"::::: ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > ?>>>> !>~ !? !> !>>> ">~ "? "> ">>> #>~ #? #> #>>> $>~ $? $> $>>> %>%?>>>> &>&?>>>> '>'?>>>> (>~ (? (> (>>> )>~ )? )> )>>> *>~ *? *> *>>> +>~ +? +> +>>> ,>~ ,? ,> ,>>> ->~ -? -> ->>> .>.?>>>> />~ /? /> />>> 0>~ 0? 0> 0>>> 1>~ 1? 1> 1>>> 2>~ 2? 2> 2>>> 3>~ 3? 3> 3>>> 4>~ 4? 4> 4>>> 5>5?>>>> 6>~ 6? 6> 6>>> 7>~ 7? 7> 7>>> 8>~ 8? 8> 8>>> 9>~ 9? 9> 9>>> :>~ :? :> :>>> ;>~ ;? ;> ;>>> <><?>>>> =>~ =? => =>>> >>~ >? >> >>>> ?>~ ?? ?> ?>>>D l"::::"""::::::"::::::"::::::"::@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @>~ @? @> @>>> A>A?>>>> B>B?>>>> C>~ C? C> C>>> D>~ D? D> D>>> E>~ E? E> E>>> F>~ F? F> F>>> G>~ G? G> G>>> H>~ H? H> H>>> I>I?>>>> J>~ J? J> J>>> K>~ K? K> K>>> L>~ L? L> L>>> M>~ M? M> M>>> N>~ N? N> N>>> O>~ O? O> O>>> P>P?>>>> Q>~ Q? Q> Q>>> R>~ R? R> R>>> S>~ S? S> S>>> T>~ T? T> T>>> U>~ U? U> U>>> V>~ V? V> V>>> W>W?>>>> X>~ X? X> X>>> Y>~ Y? Y> Y>>> Z>~ Z? Z> Z>>> [>~ [? [> [>>> \> \?>>>> ]>]?>>>> ^>~ ^?|h@ ^> ^>>> _>~ _? _> _>>>D l:""::::::"::::::"::::::"::::"":`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `>~ `? `> `>>> a>~ a? a> a>>> b>~ b? b> b>>> c>~ c? c> c>>> d>~ d? d> d>>> e>e?!rh@ e> e>>> f>~ f? f> f>>> g> ~ g? g>! g>>> h>"h?-C@ h># h>>> i>i?>>>> j>$~ j? j>% j>>> k>&~ k? k>' k>>> l>(~ l? l>) l>>> m>*m?I +_\@ m>+ m>>> n>,n?>>>> o>o?>>>> p>-~ p? p>. p>>> q>/~ q? q>0 q>>> r>1~ r? r>2 r>>> s>3~ s? s>4 s>>> t>5~ t?@ t>6 t>>> u>7~ u? u>8 u>>> v>9~ v? v>: v>>> w>;~ w? w>< w>>> x>=~ x? x>> x>>> y>?~ y? y>@ y>>> z>A~ z? z>B z>>> {>C~ {? {>D {>>> |>E~ |? |>F |>>> }>G~ }? }>H }>>> ~>I~ ~? ~>J ~>>> >K~ ? >L >>>D l:::::>::>":::>"":::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >M~ ? >N >>> >O~ ? >P >>> >Q~ ? >R >>> >S~ ? >T >>> >U~ ? >V >>> >W~ ? >X >>> >Y~ ? >Z >>> >[~ ? >\ >>> >]~ ? >^ >>> >_~ ? >` >>> >a~ ? >b >>> >?>>>> >c~ ? >d >>> >e~ ? >f >>> >g~ ? >h >>> >i?>>>> >j~ ? >k >>> >l~ ? >m >>> >n~ ? >o >>> >p~ ? >q >>> >r?>>>> >s~ ? >t >>> >u~ ? >v >>> >w~ ? >x >>> >y~ ? >z >>> >{?>>>> >|~ ? >} >>> >~~ ? > >>> >?>>>> >?K7A@ > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>>DL l:::::::::::":::"::::"::::"::">:,,,,,A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >~ ? > >>> >~ ? > >>> >~ ? > >>> >?X9?&A > >>> A>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>Dl:::>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, >?>>>>!>?>>>>">?>>>>#>?>>>>$>?>>>>%>?>>>>&>?>>>>'>?>>>>(>?>>>>)>?>>>>*>?>>>>+>?>>>>,>?>>>>->?>>>>.>?>>>>/>?>>>>0>?>>>>1>?>>>>2>?>>>>3>?>>>>4>?>>>>5>?>>>>6>?>>>>7>?>>>>8>?>>>>9>?>>>>:>?>>>>;>?>>>><>?>>>>=>?>>>>>>?>>>>?>?>>>>D@l@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_,@>?>>>>A>?>>>>B>?>>>>C>?>>>>D>?>>>>E>?>>>>F>?>>>>G>?>>>>H>?>>>>I>?>>>>J>?>>>>K>?>>>>L>?>>>>M>?>>>>N>?>>>>O>?>>>>P>?>>>>Q>?>>>>R>?>>>>S>?>>>>T>?>>>>U>?>>>>V>?>>>>W>?>>>>X>?>>>>Y>?>>>>Z>?>>>>[>?>>>>\>?>>>>]>?>>>>^>?>>>>_>?>>>>D@l`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,,`>?>>>>a>?>>>>b>?>>>>c>?>>>>d>?>>>>e>?>>>>f>?>>>>g>?>>>>h>?>>>>i>?>>>>j>?>>>>k>?>>>>l>?>>>>m>?>>>>n>?>>>>o>?>>>>p>?>>>>q>?>>>>r>?>>>>s>?>>>>t>?>>>>u>?>>>>v>?>>>>w>?>>>>x>?>>>>y>?>>>>z>?>>>>{>?>>>>|>?>>>>}>?>>>>~>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, >?>>>>!>?>>>>">?>>>>#>?>>>>$>?>>>>%>?>>>>&>?>>>>'>?>>>>(>?>>>>)>?>>>>*>?>>>>+>?>>>>,>?>>>>->?>>>>.>?>>>>/>?>>>>0>?>>>>1>?>>>>2>?>>>>3>?>>>>4>?>>>>5>?>>>>6>?>>>>7>?>>>>8>?>>>>9>?>>>>:>?>>>>;>?>>>><>?>>>>=>?>>>>>>?>>>>?>?>>>>D@l@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_,@>?>>>>A>?>>>>B>?>>>>C>?>>>>D>?>>>>E>?>>>>F>?>>>>G>?>>>>H>?>>>>I>?>>>>J>?>>>>K>?>>>>L>?>>>>M>?>>>>N>?>>>>O>?>>>>P>?>>>>Q>?>>>>R>?>>>>S>?>>>>T>?>>>>U>?>>>>V>?>>>>W>?>>>>X>?>>>>Y>?>>>>Z>?>>>>[>?>>>>\>?>>>>]>?>>>>^>?>>>>_>?>>>>D@l`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,,`>?>>>>a>?>>>>b>?>>>>c>?>>>>d>?>>>>e>?>>>>f>?>>>>g>?>>>>h>?>>>>i>?>>>>j>?>>>>k>?>>>>l>?>>>>m>?>>>>n>?>>>>o>?>>>>p>?>>>>q>?>>>>r>?>>>>s>?>>>>t>?>>>>u>?>>>>v>?>>>>w>?>>>>x>?>>>>y>?>>>>z>?>>>>{>?>>>>|>?>>>>}>?>>>>~>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, >?>>>>!>?>>>>">?>>>>#>?>>>>$>?>>>>%>?>>>>&>?>>>>'>?>>>>(>?>>>>)>?>>>>*>?>>>>+>?>>>>,>?>>>>->?>>>>.>?>>>>/>?>>>>0>?>>>>1>?>>>>2>?>>>>3>?>>>>4>?>>>>5>?>>>>6>?>>>>7>?>>>>8>?>>>>9>?>>>>:>?>>>>;>?>>>><>?>>>>=>?>>>>>>?>>>>?>?>>>>D@l@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_,@>?>>>>A>?>>>>B>?>>>>C>?>>>>D>?>>>>E>?>>>>F>?>>>>G>?>>>>H>?>>>>I>?>>>>J>?>>>>K>?>>>>L>?>>>>M>?>>>>N>?>>>>O>?>>>>P>?>>>>Q>?>>>>R>?>>>>S>?>>>>T>?>>>>U>?>>>>V>?>>>>W>?>>>>X>?>>>>Y>?>>>>Z>?>>>>[>?>>>>\>?>>>>]>?>>>>^>?>>>>_>?>>>>D@l`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,,`>?>>>>a>?>>>>b>?>>>>c>?>>>>d>?>>>>e>?>>>>f>?>>>>g>?>>>>h>?>>>>i>?>>>>j>?>>>>k>?>>>>l>?>>>>m>?>>>>n>?>>>>o>?>>>>p>?>>>>q>?>>>>r>?>>>>s>?>>>>t>?>>>>u>?>>>>v>?>>>>w>?>>>>x>?>>>>y>?>>>>z>?>>>>{>?>>>>|>?>>>>}>?>>>>~>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>> >?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>>?>>>>D@l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, >?>>>>!>?>>>>">?>>>>#>?>>>>$>?>>>>%>?>>>>&>?>>>>'>?>>>>(>?>>>>)>?>>>>*>?>>>>+>?>>>>,>?>>>>->?>>>>.>?>>>>/>?>>>>0>?>>>>1>?>>>>2>?>>>>3>?>>>>4>?>>>>5>?>>>>6>?>>>>7>?>>>>8>?>>>>9>?>>>>:>?>>>>;>?>>>><>?>>>>=>?>>>>>>?>>>>?>?>>>>D@l@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_,@>?>>>>A>?>>>>B>?>>>>C>?>>>>D>?>>>>E>?>>>>F>?>>>>G>?>>>>H>?>>>>I>?>>>>J>?>>>>K>?>>>>L>?>>>>M>?>>>>N>?>>>>O>?>>>>P>?>>>>Q>?>>>>R>?>>>>S>?>>>>T>?>>>>U>?>>>>V>?>>>>W>?>>>>X>?>>>>Y>?>>>>Z>?>>>>[>?>>>>\>?>>>>]>?>>>>^>?>>>>_>?>>>>D@l`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,`>?>>>>a>?>>>>b>?>>>>c>?>>>>d>?>>>>e>?>>>>f>?>>>>g>?>>>>h>?>>>>i>?>>>>j>?>>>>k>?>>>>l>?>>>>m>?>>>>n>?>>>>o>?>>>>p>?>>>>q>?>>>>(T>@>:  ggDqqr4r@T8111?#2 "783_ * #,##0.000_ ;_ * \-#,##0.000_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ CalibriPӵ `$IXѵ X 6# $31?#w6ww(wDTableStyleMedium2w"w1 Oh+'0@H`x Natali AvrahamAvivit AlfiaMicrosoft Excel@s %@P2K+՜.+,0 PXh px Psagot דוח חודשי גליונות עבודה !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F Έ+Workbook!SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore0ň+ Έ+OXF3QEKRLSU3Q==20ň+ Έ+Item WPropertiesDDU4TXFGTJ1BZE==2 0ň+ Έ+Item Properties This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision. DocumentLibraryFormDocumentLibraryFormDocumentLibraryForm