כיצד מושכים?

חשבונות בקופת גמל


ניתן למשוך את הכספים באחת מהדרכים הבאות:

 • פנה לאחד מסניפי בנק הפועלים בע"מ (גם למי שאינו לקוח בנק הפועלים) בצרוף המסמכים הבאים:
  א. צילום/העתק של תעודת הזהות על שמך
  ב. העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכוללים את פרטי חשבון העו"ש על שמך אליו יועברו הכספים
  ג. ככל שקיימים כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון, יש לצרף אישור שחרור כספי פיצויים מהמעסיק
  ד. ככל שמדובר בחשבון של עמית קטין, שני ההורים נדרשים לגשת לסניף בצרוף ת.ז + ספח על שמם הכולל פרטי הקטין ולחתום על פדיון לחשבון עו"ש על שמם או על שם הקטין

 • משיכה באמצעות הגשת מסמכי בקשת משיכה לפסגות:
  א. טופס בקשת משיכה ייעודי מלא וחתום - למילוי לחץ כאן
  ב. העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכולים את פרטי חשבון העו"ש על שמך אליו יועברו הכספים
  ג. ככל שקיימים כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון, יש לצרף אישור שחרור כספי פיצויים מהמעסיק
  ד. ככל שמדובר בחשבון של עמית קטין, שני ההורים נדרשים לחתום על בקשת המשיכה, בצרוף ת.ז + ספח על שמם הכולל פרטי הקטין ולחתום על פדיון לחשבון עו"ש על שמם או על שם הקטין


את המסמכים יש לשלוח לפקס:  03-7604458 או לדוא”ל psagot@psagot.co.il

* יתכן ותידרש להציג מסמכים נוספים בהתאם לתקנון הקופה.

חשבונות בקרן הפנסיה העל

משיכה באמצעות הגשת מסמכי בקשת משיכה לפסגות:

א. טופס בקשת משיכה ייעודי  מלא וחתום - להורדה לחץ כאן
ב. העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכולים את פרטי חשבון העו"ש על שמך אליו יועברו הכספים
ג. ככל שקיימים כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון, יש לצרף אישור שחרור כספי פיצויים מהמעסיק.

את המסמכים יש לשלוח לפקס:  03-7604458 או לדוא”ל psagot@psagot.co.il

* יתכן ותידרש להציג מסמכים נוספים בהתאם לתקנון הקרן.

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת כספים, ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות במייל psagot@psagot.co.il  או בטלפון 6707* או 073-7698774
מרכז שרות הלקוחות של החברה פעיל בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00​

f