מודל  תלוי גיל וחוזר מסלולי השקעה

בינואר 2016 התרחשה מהפכה בעולם החיסכון הפנסיוני בישראל. ממועד זה, נכנס לתוקפו מודל מותאם גיל, לפיו ניתן יהיה להצטרף למסלול השקעה בעל רמת סיכון המותאמת לגיל החוסך.
מודל השקעות תלוי גיל הנו חלק מחוזר מסלולי השקעה של משרד האוצר אשר מסדיר כללים אחידים לקביעת שמות ומדיניות ההשקעה במסלולים השונים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה ופוליסות החיסכון במטרה להקל על החוסכים.

   מהו מודל ההשקעות תלוי גיל?    מפת המסלולים החדשה      שאלות ותשובות     מספרי חשבן ומ"ה

 

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות במייל psagot@psagot.co.il