שאלות ותשובות

מהו מודל מסלולי ההשקעה מותאמי הגיל?

כיום מרבית החוסכים במוצרי החיסכון הפנסיוני נמצאים במסלולי ההשקעה ה"כלליים". במצב כזה, ניהול ההשקעות עבור חוסכים צעירים וחוסכים מבוגרים, שהצרכים שלהם שונים מהותית מבחינת רמת הסיכון וטווח החיסכון, נעשה באותו המסלול עם אותה מדיניות השקעה. כך החוסך יכול למצוא את עצמו במסלול בעל רמת סיכון שאינה מתאימה לו.

כתוצאה מכך החליט משרד האוצר להורות לגופים המוסדיים לאמץ מודל שמטרתו להתאים את מסלולי ההשקעה לפי גיל העמית. במסלולים אילו תתבצע התאמה של רמת הסיכון בניהול ההשקעות לחוסכים באותה קבוצת גיל. החוסכים החדשים שלא יבחרו באופן אקטיבי את מסלולי ההשקעה, ישויכו כברירת מחדל למודל המתאים לגילם.

אילו מסלולי השקעה מותאמי גיל יוקמו במסגרת המודל בפסגות?

במסגרת המודל יוקמו המסלולים הבאים: 
> מסלול השקעה לחוסכים מתחת לגיל 50
> מסלול השקעה לחוסכים בני גיל 50 עד 60
> מסלול השקעה לחוסכים בני גיל 60 ומעלה 

מה תהיה מדיניות ההשקעה החדשה של מסלולי המודל?

החברה המנהלת תקבע את רמת הסיכון בכל מסלול כך שתתאים למאפיינים של החוסכים באותה קבוצת גיל, וזאת על פי שיקול הדעת של החברה. מדיניות ההשקעה עבור כל מסלול תפורסם באתר החברה.

מה קורה לעמית שנמצא בקופת גדיש כללי (106) לאחר ה-01.01.2016?

מסלול גדיש כללי (106) משנה את שמו ל"גדיש מסלול לבני 50-60" ומספר ה-מ"ה משתנה אף הוא ל- 9890. זכויות העמית בקופה נשמרות, מספר החשבון (מספר עמית) אינו משתנה. יובהר כי העמית שנמצא כיום במסלול הכללי לא יעבור בין קבוצות הגיל, אלא אם יבקש זאת באופן אקטיבי לאחר ה-01.01.2016.

כיצד מצטרפים למסלולי ההשקעה מותאמי הגיל?

חוסכים קיימים אשר הצטרפו לפני ינואר 2016 צריכים לפנות לגוף המנהל ולבחור באופן אקטיבי (ע"י הודעה לחברה בטופס ייעודי) להצטרף למודל. החוסכים יוכלו לבקש זאת החל מינואר 2016.
מצטרף חדש (לרבות מי שמבצע ניוד של קופתו לניהול החברה) החל מה- 1.1.2016  ישויך כברירת מחדל למודל (למסלול המתאים לגילו), אלא אם יבחר אחרת. יובהר כי עמיתים קיימים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה לא יועברו באופן אוטומטי בין המסלולים תלויי הגיל, אלא אם ביקשו זאת במפורש באופן אקטיבי (החל מה- 1.1.2016.).

האם למצטרף חדש או לחוסך קיים יש אפשרות לבחור מסלול השקעה אחר?

כן. החל מה- 1.1.2016 עמית  קיים בקופה או מצטרף חדש , יוכל לבחור באופן אקטיבי (ע"י הודעה לחברה בטופס ייעודי) באחת מהאפשרויות הבאות:
1. להצטרף למודל (כלומר העמית ישויך למסלול התואם את גילו ויועבר באופן אוטומטי 
    בין מסלולי המודל בהתאם לגילו ולתקנון הקופה).
2. להצטרף לאחד או יותר מהמסלולים המתמחים.
3. להצטרף  למסלול תלוי גיל ולבחור להישאר בו אף אם אינו מתאים עוד לגילו (כלומר
   העמית לא יועבר בין המסלולים באופן אוטומטי בהתאם לגילו)

לגבי חוסך שבחר במודל מותאם גיל - האם המעבר בין המסלולים מבצע באופן  אוטומטי  או שצריך לבקש?

חוסך שהצטרף למודל, יועבר בין המסלולים באופן אוטומטי בהתאם לקבוצות הגיל על פי המועד הקבוע בתקנון הקופה, ללא צורך לבקש זאת מהחברה המנהלת.

לגבי חוסך שבחר במודל - האם הוא יוכל לבחור לאחר מכן ל"צאת מהמודל" ולעבור למסלול אחר?

באפשרות החוסך לבחור בכל עת, בכפוף לתקנון הקופה, לעבור לאחד או יותר מהמסלולים המתמחים או להצטרף  למסלול תלוי גיל ולבחור להישאר בו אף אם אינו מתאים עוד לגילו (כלומר העמית לא יועבר בין המסלולים באופן אוטומטי בהתאם לגילו). המודל אינו "חובה" והוא מהווה ברירת מחדל עבור מצטרף חדש שלא יבחר באופן אקטיבי במסלול השקעה.

האם ניתן להצטרף למסלול השקעה כללי?

מסלולי ההשקעה הכללים יסגרו החל מיום 1.1.16 למצטרפים חדשים.

מהו השינוי שנעשה במסלולים המתמחים, ומדוע?

על מנת לאפשר לחוסך לקבל החלטה מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה המתאים לצרכיו ולמנוע את הטעייתו, קבע האוצר כללים אחידים לקביעת שמות למסלולים ולמדיניות ההשקעה במסלולים השונים.
על פי הגדרות האוצר, מסלול "מתמחה" הנו מסלול שבו לפחות 75% מהנכסים מושקעים ב: באפיק השקעה, בתחום השקעה, במכשיר השקעה, באוכלוסיית יעד או מסלול מתמחה משולב.
על כן על החברות המנהלות לבצע התאמה של מדיניות ההשקעה כפי שמופיעה בחוזר משרד האוצר 2015-9-29 "מסלולי השקעה בקופות גמל".

האם המודל יחול על קרן השתלמות או על פוליסת חיסכון?

לא. המודל לא יחול על קרן השתלמות ולא יחול על פוליסת חיסכון.
המודל יחול רק על חיסכון פנסיוני: קופות גמל, בקרנות הפנסיה החדשות ובקופות ביטוח (הידועות גם כפוליסות ביטוח מנהלים).

אני שכיר ויש לי בקופת הגמל כספי פיצויים. במידה ואבחר במסלול השקעה מתמחה, האם המודל  יחול על כספי פיצויים?

עבור עמית שכיר המופקדים בגינו כספי פיצויים, מהווה המודל ברירת מחדל עבור ניהול כספי הפיצויים, וזאת גם אם בחר העמית מסלול שונה עבור כספי התגמולים. אולם, במידה וניתן אישור המעסיק או שכספי הפיצויים באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, יוכל העובד לבחור במסלול השקעה שאינו תלוי גיל גם עבור כספי הפיצויים.

מה קורה למסלול השקעה אשר מוסב להיות מסלול מותאם גיל?

המסלול המוסב ייסגר למצטרפים חדשים וכל העמיתים והנכסים הקיימים בו יועברו למסלול החדש (מותאם הגיל).
זכויות העמיתים במסלול החדש תישמרנה ללא שינוי. המסלול החדש יקבל מספר מ"ה חדש. 

כיצד ניתן לעבור בין מסלולים?

באפשרותך לבחור לעבור בכל עת לאחד או יותר ממגוון מסלולי ההשקעה בפסגות, אף אם אינו מותאם לגילך.
כל שעליך לעשות הוא למלא טופס "בקשה להעברת כספים בין מסלולים", אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של פסגות, ולסמן את מסלול ההשקעה אליו תרצה לעבור.
במקרה זה, הכספים יועברו למסלול ההשקעה שבחרת תוך 3 ימי עסקים (בכפוף לתקנון הקופה) וללא עלות.