פסגות NEXT גמל להשקעה

​​​​​

     

שם הקופה/מסלול
פסגות NEXT גמל להשקעה כללי | מספר מ"ה 7810

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

למידע נוסף
6.09% ינואר- מאי 2021
3.44% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה מניות | מספר מ"ה 7811

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
10.90% ינואר- מאי 2021
4.82% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח | מספר מ"ה 7812

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה...

למידע נוסף
1.18% ינואר- מאי 2021
2.51% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה חו"ל | מספר מ"ה 7813

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי...

למידע נוסף
6.38% ינואר- מאי 2021
3.04% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | מספר מ"ה 7814

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
2.26% ינואר- מאי 2021
1.08% ינואר- דצמבר 2020
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח קונצרני | מספר מ"ה 7815

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל:  אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות...

למידע נוסף
2.63% ינואר- מאי 2021
1.06% ינואר- דצמבר 2020