קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הינה מכשיר השקעה חדש, המאפשר חסכון נזיל הניתן למשיכה בכל עת, לצד כלל היתרונות שבניהול כספים בקופת גמל. בנוסף, החל מגיל 60, ניתן למשוך את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס רווחי הון. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 70 אלף ש"ח בשנה לכל חוסך, בהפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם), וכן לעבור בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס. 

להצטרפות דיגיטלית וביצוע פעולות

 

f