קופת גמל להשקעה

​​קופת גמל להשקעה הינה מכשיר השקעה חדש, המאפשר חסכון נזיל הניתן למשיכה בכל עת, לצד כלל היתרונות שבניהול כספים בקופת גמל. בנוסף, החל מגיל 60, ניתן למשוך את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס רווחי הון. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 70 אלף ש"ח בשנה לכל חוסך, בהפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם), וכן לעבור בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס. 


להצטרפות דיגיטלית וביצוע פעולות

 

שם הקופה
פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני | מספר מ"ה 7815

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל:  אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות...

למידע נוסף
0.09% ינואר- פברואר 2020
7.34% ינואר- דצמבר 2019
פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10%מניות | מספר מ"ה 7814

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
0.03% ינואר- פברואר 2020
7.51% ינואר- דצמבר 2019
פסגות גמל להשקעה חו"ל | מספר מ"ה 7813

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי...

למידע נוסף
2.20%- ינואר- פברואר 2020
7.13% ינואר- דצמבר 2019
פסגות גמל להשקעה אג"ח | מספר מ"ה 7812

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה...

למידע נוסף
0.66% ינואר- פברואר 2020
6.91% ינואר- דצמבר 2019
פסגות גמל להשקעה מניות | מספר מ"ה 7811

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
6.97%- ינואר- פברואר 2020
20.33% ינואר- דצמבר 2019
פסגות גמל להשקעה כללי | מספר מ"ה 7810

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.​

למידע נוסף
2.49%- ינואר- פברואר 2020
11.60% ינואר- דצמבר 2019