חסכון לכל ילד - שאלות ותשובות

מהי תכנית חיסכון לכל ילד?

בינואר 2017 יצאה לדרך תכנית "חיסכון לכל ילד", במסגרתה יפקיד המוסד לביטוח לאומי לכל ילד (מתחת לגיל 18) 50 שקלים בחודש לחשבון חיסכון ייעודי על שמו. החיסכון החודשי יופקד בקופת גמל או בפיקדון בנקאי - בהתאם לבחירת ההורים. בגיל 18, אם החוסך לא ימשוך את הכסף, יפקיד הביטוח הלאומי 500 שקלים נוספים לחשבון החיסכון. עבור ילדים שנולדו לאחר 1.1.2017 המענק יופקד בגיל בר/בת מצווה. במידה ולא משך החוסך את הכספים שבחשבון החיסכון עד לגיל 21, יפקיד עבורו המוסד לביטוח לאומי 500 שקלים נוספים. המדינה תישא בעלויות הנובעות מניהולו של חשבון החיסכון כאמור, עד הגיע הילד לגיל 21.

התכנית צפויה לאפשר לכל ילד נקודת פתיחה טובה יותר לקראת חייו הבוגרים, כך שיתחיל את דרכו עם חיסכון משמעותי שאותו יוכל לנצל לכל מטרה, בין היתר לרכישת השכלה גבוהה או פתיחת עסק. על אף שהחיסכון הינו אוטומטי, להורים תפקיד מרכזי בקבלת החלטות הנוגעות לחיסכון וביכולת להגדיל אותו משמעותית עד כדי הכפלתו.

האם ניתן להפקיד סכום נוסף מעבר ל-50 שקלים בחודש?

הורים שירצו יוכלו להפקיד לחשבון החיסכון 50 שקלים נוספים (שיילקחו מתוך כספי קצבאות הילדים ובכפוף להוראות הדין הרלוונטיות) בכל חודש, כך למעשה יוכפל החיסכון החודשי. דמי הניהול בתכנית ישולמו על ידי המדינה עד הגיעו של הילד לגיל 21, כך שעבור ההורים מדובר למעשה בתוכנית חיסכון לילדים באפס דמי ניהול - מה שהופך את החיסכון לאטרקטיבי עוד יותר.

היכן ניתן לנהל את חשבון החיסכון?

ניתן לנהל את חשבון החיסכון באחד משני האפיקים: קופת גמל או פיקדון בנקאי.

בקופת הגמל כספי החיסכון מושקעים בין היתר בשוק ההון והחוסך נהנה מניהול השקעות מקצועי במספר מסלולי השקעה, בדומה לקופות הגמל המסורתיות ו/או קרנות ההשתלמות שכולנו מכירים ובכפוף להוראות הדין. פיקדון בנקאי מאפשר לחסוך את הכסף כנגד קבלת ריבית בהתאם לתנאים שמציע הבנק. יש לציין כי הריבית המתקבלת כיום על פיקדונות הינה נמוכה מאוד, וזאת בשל מדיניות הריבית הנמוכה שמנהיג בנק ישראל. 

משרד האוצר קבע אפיק ברירת מחדל להורים אשר לא יבחרו היכן לנהל את חשבון החיסכון.

עבור ילדים מתחת לגיל 15 ברירת המחדל היא קופת גמל. הרציונל שעומד מאחורי קביעה זו, הוא ככל הנראה העובדה שטווח החיסכון עבור ילדים צעירים הוא ארוך מאוד. הטווח הארוך מאפשר השקעה בין היתר גם בשוק ההון תוך אפשרות להשגת תשואה עודפת לאורך זמן. הודות לניהול ההשקעות המקצועי, היתרון לגודל וליכולתן של קופות הגמל להשקיע בין היתר בנכסים לא סחירים כדוגמת קרנות השקעה פרטיות, נדל"ן מניב, פרויקטים ועוד, הן מפיקות לעיתים קרובות ערך מוסף למשקיעים. משרד האוצר בדק ומצא כי לאורך זמן קופות הגמל מניבות תשואה גבוהה משמעותית ביחס לפיקדון בנקאי. בהתאם לתחשיבי משרד האוצר, חיסכון על פני תקופה של 18 שנים עשוי להצטבר לסכום של כ-20 אלף שקלים בקופת גמל, בעוד שחיסכון בפיקדון בנקאי יניב בתקופה זו כ-13 אלף שקלים בלבד.  

עבור ילדים מעל גיל 15 ברירת המחדל היא פיקדון בנקאי. קביעה זו נובעת ככל הנראה  בשל הצפי לשימוש בכסף בתוך שנים בודדות והרצון לשמור על ערכו בטווח הקצר.  בהתאם לתחשיב האוצר חוסך בן 15 שיבחר בקופת גמל צפוי לצבור סכום של כ-2,000 שקלים בגיל 18, וחוסך שיבחר בפיקדון בנקאי עשוי לקבל כ-1,880 שקלים.

ההורים הם שיבחרו היכן לפתוח את החיסכון, ולאחר הבחירה הראשונה יצורפו הילדים הבאים בתור לאותה קופת גמל או בנק, אלא אם ההורה יבחר אחרת. במהלך תקופת החיסכון, ניתן יהיה לעבור בין מסלולים ללא עלות ובהתאם להוראות תקנון הקופה והוראות הדין. חשוב לדעת, כי חסכון שינוהל באמצעות פיקדון בנקאי לא ניתן להעביר בין הבנקים השונים, בעוד שחסכונות שייפתחו בקופות גמל, ניתן יהיה להעביר בין גופי הגמל שנבחרו על ידי משרד האוצר, בהתאם לבחירת ההורים.

מה קורה במידה ולא נבחרה חברה מנהלת לחיסכון הילדים?

במקרה שכזה, ההפקדות לא יתחילו בינואר, אלא ביוני 2017 ויבוצעו רטרואקטיבית על התקופה מינואר. משרד האוצר יחלק את חשבונות החיסכון באופן רנדומלי בין החברות המנהלות או הבנקים – זאת בהתאם לגיל הילד (כאמור לעיל). חשוב לזכור שהפקדות רטרואקטיביות, ימנעו מכם להרוויח כתוצאה מאפקט ריבית דריבית, שכן הכסף יחל לצבור תשואה רק כחצי שנה מאוחר יותר.

מתי המדינה תתחיל להעביר את ההפקדות לחשבון החיסכון?

במסגרת התכנית, נקבע מנגנון למועד תחילת ההפקדות, בהתאם לגיל הילד ומועד בחירת ההורים בסוג החיסכון.

אשר לילדים שנולדו לפני 1 בינואר 2017 - הוריהם קיבלו מכתב מהמוסד לביטוח לאומי, אשר במסגרתו פירוט על התוכנית ותתאפשר להם בחירה במסלול החיסכון עד יוני 2017. אם לא יבחרו עד אז, ההפקדות יעשו מיוני 2017 לברירת המחדל כאמור לעיל. במילים אחרות, מועד תחילת ההפקדות תלוי במועד הבחירה ולא יאוחר מיוני 2017.

עבור ילדים שנולדו לאחר 1 בינואר 2017 -  תינתן להורים זכות בחירה במשך חצי שנה ממועד הלידה. כלומר, התשלום יעשה לא יאוחר מחצי שנה לאחר הלידה, בצירוף הפקדות רטרואקטיביות בהדרגה לחשבון החיסכון.

באילו מסלולי השקעה ניתן לבחור?

החברות המנהלות נדרשות להציג לחוסכים בקופות הגמל שלושה מסלולים ברמת סיכון משתנה:
• מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (ברירת המחדל)
• מסלול לחוסכים שמעדיפים סיכון בינוני
• מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מסלול החיסכון לחוסכים המעדיפים סיכון מועט יהיה מסלול ברירת המחדל, למקרה בו ההורה לא בחר מסלול השקעה. מאחר ובקופות גמל ניתן לעבור בין מסלולים באופן חופשי, ניתן לעשות התאמות לאורך השנים. כך לדוגמא, בגילאים צעירים מאוד ניתן לשקול חיסכון במסלול עם סיכון מוגבר, שכן מסלול זה עשוי להניב תשואה עודפת לאורך זמן. בגילאים מאוחרים יותר, כאשר מתקרבים למועד מימוש הכסף, ניתן לשקול מעבר למסלולים עם רמת סיכון נמוכה יותר על מנת לשמור על ערך הכסף ולהימנע מהתנודתיות שעלולה להביא להפסד בטווח הקצר. לצד המסלולים עם רמת הסיכון המשתנה, יציעו החברות בנוסף אחד או יותר מבין שני מסלולים שבהם ינוהלו הכספים על פי ההלכה היהודית ו/או על פי השריעה המוסלמית, וזאת בהתאם להוראות הדין.

כיצד ניתן לעקוב אחר חשבון החיסכון?

באופן כללי, דו"ח שנתי יישלח לכתובת הילד, זאת בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. בדו"ח יהיה פירוט של סכום החיסכון וההפקדות השוטפות. ניתן יהיה לבדוק את מצב היתרה ואת פירוט ההפקדות השוטפות באזור האישי באתר החברה המנהלת, על ידי זיהוי שיתבצע עם תעודת הזהות של הילד וסיסמה.

כמה כסף צפוי להצטבר בחשבון החיסכון לאחר 18 שנים?

בהתאם לחישוב שנערך על ידי משרד האוצר, הפקדת 50 שקלים בחודש על ידי המדינה לחיסכון בקופת גמל, תעמיד לרשות הילד לאחר 18 שנים חיסכון מצטבר של כ-20 אלף שקלים - במידה ויתנהל בקופת גמל. אם ההורים יפקידו גם הם את קצבת הילדים המתקבלת מביטוח לאומי (50 שקלים נוספים), החיסכון צפוי להכפיל את עצמו ל-40 אלף שקלים. נציין כי על פי חישובי משרד האוצר כאמור, ניתן ללמוד שהפקדת כספי החיסכון לקופת גמל, עשויה להביא לידי הגדלת סכום החיסכון באופן משמעותי.

האם ניתן למשוך את הכסף לפני גיל 18?

ככלל, ניתן למשוך את הכסף בהגיעו של החוסך לגיל 18, בכפוף לחתימת ההורים, ואילו בגיל 21 אפשר יהיה למשוך את הכסף ללא אישורם. בנסיבות מיוחדות ודחופות, כדוגמת מצב בריאותי, ניתן יהיה למשוך את הכסף אף לפני הגיעו של הילד לגיל 18. 

 

f