רשימת המסלולים

​​​​ניתן לבחור מבין ארבעה מסלולי השקעה:


   1. מסלול השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

       לצפייה במסלול עליו מסתמכת מדיניות ההשקעה של מסלול זה לחץ כאן


   2. מסלול השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

       לצפייה במסלול עליו מסתמכת מדיניות ההשקעה של מסלול זה לחץ כאן


   3. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (מסלול ברירת מחדל)

       לצפייה במסלול עליו מסתמכת מדיניות ההשקעה של מסלול זה לחץ כאן


   4. מסלול השקעה הלכתי

       לצפייה במסלול עליו מסתמכת מדיניות ההשקעה של מסלול זה לחץ כאן

שם הקופה/מסלול
פסגות חיסכון לכל ילד - מסלול הלכה | מספר מ"ה 11383 513765347-00000000011379-0011383

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת...

למידע נוסף
5.61% ינואר- יוני 2021
2.34% ינואר- דצמבר 2020
פסגות חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | מספר מ"ה 11382 513765347-00000000011379-0011382

​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות...

למידע נוסף
11.38% ינואר- יוני 2021
4.98% ינואר- דצמבר 2020
פסגות חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | מספר מ"ה 11381 513765347-00000000011379-0011381

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, ובהתחשב בין היתר ברמת הסיכון של...

למידע נוסף
6.37% ינואר- יוני 2021
2.76% ינואר- דצמבר 2020
פסגות חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | מספר מ"ה 11380 513765347-00000000011379-0011380

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
2.61% ינואר- יוני 2021
0.84% ינואר- דצמבר 2020