ספרו לי עוד על התכנית החדשה

           
• מינואר 2017, מפרישה המדינה 50 ש"ח בחודש לחיסכון לילדים מלידתם עד גיל 18
• באפשרות ההורים להוסיף עד 50 ₪ בחודש על חשבון קצבת הילדים
• על ההורים לבחור בין חיסכון בבנק לבין קופת גמל להשקעה. למי שלא יבחר, ברירת 
  המחדל עד גיל 15 הינה קופת גמל להשקעה
• בגיל 18 יתווסף מענק בסך 500 ₪ ובאפשרות הילד לפדות את החיסכון
• בגיל 18 ההפקדות ייפסקו, אך מי שימתין עד גיל 21 יקבל 500 ₪ נוספים. פטור ממס רווח הון יתאפשר ע"י העברת הכספים לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין.

f