פסגות לעמיתי חבר

ב-1 ביולי 2014, החלה פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לנהל את קופת הגמל פסגות לעמיתי חבר (לשעבר תגמולים פלוס) של עמיתי חבר משרתי הקבע.
הקופה עברה לניהולה של פסגות ממיטב דש, לאחר שפסגות זכתה בהליך תחרותי שערך ארגון חבר במסגרתו נבדקו פרמטרים רבים, בהם התנאים שיקבלו העמיתים, איכות השירות והניסיון.

 

שאלות ותשובותטפסיםכניסה לחשבון שלי 

    ​   

 

שם הקופה
(מ"ה חדש 9846) פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה* | מספר מ"ה 1303 513765347-00000000001303-9846-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ​

למידע נוסף
1.78% ינואר- יוני 2017
2.27% ינואר- דצמבר 2016
(מ"ה חדש 9844) פסגות לעמיתי חבר עד 50* | מספר מ"ה 1306 513765347-00000000001303-9844-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

למידע נוסף
3.25% ינואר- יוני 2017
0.16%- ינואר- דצמבר 2016
(מ"ה חדש 9845) פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60* | מספר מ"ה 1305 513765347-00000000001303-9845-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

למידע נוסף
2.59% ינואר- יוני 2017
2.32% ינואר- דצמבר 2016