שאלות ותשובות

​מדוע מועברת הקופה לניהול פסגות?

במסגרת הפעילות של "חבר" לשיפור התנאים והשירותים הניתנים לעמיתי קופת הגמל "תגמולים" ו-"תגמולים פלוס", עורך "חבר" מעת לעת בחינה בדבר הגוף שמנהל את הקופה.

בשנת 2012 ביצע "חבר" כאמור הליך תחרותי ובו נבחרה חברת "פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ" כחברה שתנהל את קופת הגמל של עמיתי חבר "תגמולים פלוס", בשמה החדש - "פסגות לעמיתי חבר".

הבחירה נעשתה לאחר בדיקה מעמיקה של פרמטרים רבים, בדגש על: התנאים לעמיתי "חבר", איכות השירות, הניסיון וכמובן ניהול ההשקעות.

האם אני נפגע מהמהלך?

לא, אין פגיעה בעמיתים כתוצאה מהעברת הניהול של הקופה לפסגות.
המהלך מבוצע ע"י "חבר" על מנת להיטיב עם משרתי הקבע ומתוך דאגה לטובתם. "חבר" פועל בשיתוף מלא עם פסגות ומלווה את המהלך.
חשוב להדגיש כי לאחר המעבר זכויותיך בקופה נשמרות במלואן.
לפסגות ניסיון רב בביצוע הליכים מסוג זה בהצלחה מרובה, בין היתר פסגות קלטה את קופת "גדיש" בשנת 2008 מבנק הפועלים, את קופות הגמל שנוהלו ע"י חברת "פריזמה" בשנת 2009, ואת קרן הפנסיה "ה.ע.ל" בשנת 2010.
 
 

האם אני צריך לחתום או לאשר משהו?

לא נדרשת חתימה על טפסים ואין צורך מצידך לביצוע כל פעולה.
פסגות אחראית על ביצוע העברה של כלל הקופות באופן גורף ותעדכן אותך לאחר ביצוע העברה.

במידה ואני לא מעוניין בשינוי, מה באפשרותי לעשות?

נזכיר כי המהלך מבוצע ע"י "חבר" על מנת להיטיב עם משרתי הקבע ומתוך דאגה לטובתם. באפשרותך לבחור לנהל את חסכונותיך בכל גוף שתבחר באמצעות מילוי טופס העברה כמקובל.

האם מסלול ההשקעה שלי בקופה היום משתנה בשל המעבר?

בקופת "תגמולים פלוס" מנוהלים 3 מסלולי השקעה: זהב (עד 10% מניות), כללי ומנייתי.
שלושת המסלולים יעברו לניהול פסגות, כך שאתה נשאר באותו מסלול שבו היית. שמות המסלולים החדשים: פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה, פסגות לעמיתי חבר לבני 50-60 ופסגות לעמיתי חבר עד 50. האפשרות למעבר בין מסלולי ההשקעה תמשיך לעמוד לרשותך בכל עת.

האם כל אחד יכול להצטרף לקופה?

לקופת "פסגות לעמיתי חבר" יכולים להצטרף רק עמיתי "חבר" ובקרוב גם לבני / בנות זוגם.
הקופה מיועדת עבור כספים המופקדים במעמד עצמאי בלבד.
עמית "חבר" ו/או בן/בת זוגו אשר לא חברים כיום בקופת "תגמולים פלוס", או עמיתי "חבר" הנמצאים בקופת גמל במעמד עצמאי אחרת, ומעוניינים להצטרף בתנאי "חבר" לקופת "פסגות לעמיתי חבר", מוזמנים לפנות למרכז השירות של פסגות לעמיתי חבר בטלפון 073-7968776 בימים א'- ה בין השעות 8:00-17:00.
מידע נוסף לגבי הקופה והאפשרות להצטרפות מפורסם גם באתר "חבר".

 

האם ניתן לצפות בפרטי הקופה/חשבון דרך אתר פסגות?

מידע על הקופות ניתן למצוא באתר פסגות. כמו כן, באפשרות עמיתי חבר לצפות בנתוני הקופות האישיים שלהם ע"י הרשמה ל"חשבון שלי".
חשוב לציין שניתן לראות את פרטי הקופה גם באתר קשבורד.