קופות גמל

קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המבוסס על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית לגיל פרישה ומפוקח על ידי משרד האוצר. חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה מעבודה – כקצבה חודשית, כלומר סכום קבוע מידיי חודש אשר יחליף את הכנסתו מהמעסיק (במקום השכר החודשי) או כהון (סכום חד פעמי) בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון. חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויותיו. יש לציין כי החוק קובע, בין היתר, את הכללים והמועדים לאופן הפקדת הכספים ושיעורם וכן הכללים בגינם יכולים העמיתים למשוך את הכספים מהקופה.

 

הצטרפות דיגיטליתביצוע פעולותשאלות ותשובות 

רשימת קופות גמל

 

מבוטח יקר/ה,
לנוחיותך, להלן טופס ביטול ביטוח חיים קבוצתי להורדה.
לאחר מילוי הטופס תוכל לשלוח לנו אותו בצירוף צילום תעודת זהות, באמצעות אחד מפרטי ההתקשרות הבאים:
1. מייל: Pniyot@psagot.co.il
2. פקס: 03-5162757
3. כתובת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, אחד העם 14, תל אביב 6514211.

שם הקופה
פסגות גדיש הלכה43 | מספר מ"ה 2017 513765347-00000000000106-2017-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות...

למידע נוסף
5.79% ינואר- יוני 2021
3.20% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה26 | מספר מ"ה 9891 513765347-00000000000106-9891-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
4.69% ינואר- יוני 2021
2.59% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 603 | מספר מ"ה 9890 513765347-00000000000106-9890-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
8.08% ינואר- יוני 2021
4.18% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות18 | מספר מ"ה 989 513765347-00000000000106-0989-000

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות...

למידע נוסף
15.25% ינואר- יוני 2021
7.24% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה20 | מספר מ"ה 9889 513765347-00000000000106-9889-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

למידע נוסף
9.54% ינואר- יוני 2021
5.42% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד16 | מספר מ"ה 835 513765347-00000000000106-0835-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות....

למידע נוסף
2.94% ינואר- יוני 2021
0.73% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש אג"ח עד 20% מניות 17 | מספר מ"ה 270 513765347-00000000000106-0270-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
4.04% ינואר- יוני 2021
2.70% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש חו"ל14 | מספר מ"ה 205 513765347-00000000000106-0205-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור שלא  יפחת מ 75% ולא יעלה על...

למידע נוסף
7.18% ינואר- יוני 2021
4.66% ינואר- דצמבר 2020
קופת גמל בניהול אישי IRA | מספר מ"ה 1514 513765347-00000000001514-1514-000

קופת גמל בניהול אישי. הכספים מנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעות, הטווחים ורמות הסיכון שהוגדרו ע"י הלקוח

למידע נוסף
0% ינואר- יוני 2021
0% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל45 | מספר מ"ה 1431 513765347-00000000000106-1431-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות...

למידע נוסף
0.04% ינואר- יוני 2021
0.18% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש כספי1 | מספר מ"ה 1333 513765347-00000000000106-1333-000

במסלול זה יושקעו כל הכספים במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, ניירות ערך מסחריים, מק"מ או אג"ח לא צמודות, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי...

למידע נוסף
0.05% ינואר- יוני 2021
0.06% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש אג"ח2 | מספר מ"ה 1332 513765347-00000000000106-1332-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה...

למידע נוסף
2.20% ינואר- יוני 2021
1.19% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות 44 | מספר מ"ה 1331 513765347-00000000000106-1331-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
3.16% ינואר- יוני 2021
2.05% ינואר- דצמבר 2020
פסגות גדיש מניות4 | מספר מ"ה 1330 513765347-00000000000106-1330-000

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות...

למידע נוסף
12.12% ינואר- יוני 2021
7.19% ינואר- דצמבר 2020
פסגות קמה | מספר מ"ה 1219 513765347-00000000001219-1219-000
1.54% ינואר- יוני 2021
0.17% ינואר- דצמבר 2020
כל הקופות שמוזגו
פסגות גוונים אג"ח בינלאומי33 | מספר מ"ה 838
פסגות גוונים מניות41 | מספר מ"ה 837
פסגות גוונים מניות חו"ל42 | מספר מ"ה 836