• א א א
מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי

רשימת קופות הגמל של פסגות

 
שם הקרן תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2014
פסגות גדיש ללא אג"ח קונצרני-כשר (לשעבר פסגות גמל כשר)43 | מספר מ"ה 2017 513765347-00000000000106-2017-000

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולשיקול דעת החברה, יושקעו נכסי המסלול בנכסים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי, והכל כמפורט בתקנון הקופה. יודגש כי...

למידע נוסף
0.27% ינואר- ספטמבר 2015
6.55% ינואר- דצמבר 2014
פסגות גדיש שקלית (לשעבר - פסגות גמל שקלית)26 | מספר מ"ה 550 513765347-00000000000106-0550-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בחוב שאינו צמוד למדד כלשהו לרבות פיקדונות שקליים לא צמודים למדד כלשהו ו/או מק"מ ו/או אג"ח ממשלתיות שאינן...

למידע נוסף
1.97% ינואר- ספטמבר 2015
5.11% ינואר- דצמבר 2014
פסגות גדיש עד 20% מניות17 | מספר מ"ה 270 513765347-00000000000106-0270-000

במסלול זה יושקעו לא יותר מ-20% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.  יתרת הנכסים,...

למידע נוסף
1.00% ינואר- ספטמבר 2015
5.37% ינואר- דצמבר 2014
פסגות גדיש בטא 20 | מספר מ"ה 450 513765347-00000000000106-0450-000

בכפוף להשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי, במסלול זה יושקעו לפחות 10% מנכסי המסלול במניות ו/או המירים למניות, אם באופן ישיר ואם באמצעות מכשירים...

למידע נוסף
2.05% ינואר- ספטמבר 2015
4.72% ינואר- דצמבר 2014
פסגות גדיש אג"ח חו"ל (לשעבר - פסגות גמל אג"ח חו"ל)25 | מספר מ"ה 548 513765347-00000000000106-0548-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח מט"ח ו/או צמוד מט"ח ו/או בפקדונות צמודי מט"ח ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות...

למידע נוסף
0.11%- ינואר- ספטמבר 2015
14.29% ינואר- דצמבר 2014
פסגות גדיש אג"ח קונצרני 15 | מספר מ"ה 208 513765347-00000000000106-0208-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח  של חברות ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בסוג השקעה זה ו/או בניירות ערך מסחריים ו/או בהלוואות ו/או בתעודות...

למידע נוסף
0.53% ינואר- ספטמבר 2015
2.69% ינואר- דצמבר 2014
פסגות גדיש אג"ח מדינה45 | מספר מ"ה 1431 513765347-00000000000106-1431-000

במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול באג"ח ממשלתיות ו/או במק"מ, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים,...

למידע נוסף
1.10% ינואר- ספטמבר 2015
3.63% ינואר- דצמבר 2014
פסגות גדיש כספית1 | מספר מ"ה 1333 513765347-00000000000106-1333-000

במסלול זה יושקעו כל הכספים במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, ניירות ערך מסחריים, מק"מ או אג"ח לא צמודות, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי...

למידע נוסף
0.11% ינואר- ספטמבר 2015
0.65% ינואר- דצמבר 2014
פסגות גדיש אג"ח2 | מספר מ"ה 1332 513765347-00000000000106-1332-000

במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול בחוב לרבות אגרות חוב ממשלתיות ו/או מק"מ ו/או אגרות חוב חברות ו/או הלוואות ו/או ניירות ערך מסחריים...

למידע נוסף
1.25% ינואר- ספטמבר 2015
4.17% ינואר- דצמבר 2014
פסגות גדיש עד 10% מניות 44 | מספר מ"ה 1331 513765347-00000000000106-1331-000

במסלול זה יושקעו לא יותר מ-10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, שלא...

למידע נוסף
1.01% ינואר- ספטמבר 2015
4.79% ינואר- דצמבר 2014

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.  חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.

הצג עוד

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. חשוב להבהיר כי על אף אמצעי הזיהוי שהחברה נוקטת בהם ומשנה הזהירות, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט(להלן – "קווי תקשורת"), כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות שצד שלישי יציג עצמו כאילו הוא העמית או מורשה/ים לפעול מטעמו.בשימוש בפקסימיליה – הסיכון של זיוף המסמך או חלקים ממנו לרבות חתימת העמית, או שההוראות יועברו בצורה משובשת או חלקית או למכשיר פקס אחר.בשימוש באתר האינטרנט – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי. אתר פסגות מזוהה באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על שם החברה. לכל עמית שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנת סיסמה אישית . יש להקפיד להקיש סיסמא זו באתר פסגות בלבד המזוהה עם התעודה הדיגיטלית.בשימוש בדוא"ל – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי ושליחת מיילים בשמה של פסגות, וכמו כן פריצה לתיבת הדוא"ל של העמית.

 

הצג פחות
צור קשר מוקד טלפוני: 03-7968774 או 6707*
 • ניהול תיקי השקעות

  פסגות ניירות ערך מנהלת נכסים בהיקף של כ-54 מיליארד שקלים​

 • קרנות נאמנות

  קרנות הנאמנות של פסגות מאפשרות להשקיע בבורסה במגוון אפיקים​

 • תעודות סל

  פסגות תעודות סל חברות תעודות הסל הותיקה בישראל​

 • קרנות השתלמות

  פסגות קופות גמל ופנסיה מציעה מבחר קרנות השתלמות לשכירים ועצמאיים​

 • קרנות פנסיה

  קרנות הפנסיה הינן סוג של מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר חיסכון לגיל פרישה​

 • קופות גמל ופיצויים

  קופות גמל הינן מכשיר חיסכון ותיק אשר עבר מהפכות לאורך השנים​

 • ביטוח

  ביטוחי החיים של פסגות יספקו לכם שקט נפשי בכל הקשור לכלכלת המשפחה, גם בתקופות קשות. ​

 • פסגות חיסכון מנוהל

  פסגות חיסכון מנוהל הינו פוליסת חסכון נזילה המאפשרת לך גמישות מרבית בניהול הכספים​

 • פסגות טרייד

  פסגות מעמיד לרשותכם מערכת מסחר עצמאי מתקדמת, מותאמת אישית לאורך כל שעות המסחר.​