מ"ה 776 פסגות סגנון גמל כספית 22 513765347-00000000000547-0776-000

  • קופת גמל ללא מניות בעלת מח"מ מקסימאלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא צמודות

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה17/09/2002
  • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

מספר הפוליסה 8648353

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית מתאונה בלבד

מספר הפוליסה 8651106

  • ריסק למקרה מוות
f