מ"ה 776 פסגות סגנון גמל כספית 22 513765347-00000000000547-0776-000

 • קופת גמל ללא מניות בעלת מח"מ מקסימאלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא צמודות

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה17/09/2002
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

מספר הפוליסה 8648353

 • ריסק למקרה מוות
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית מתאונה בלבד

מספר הפוליסה 8651106

 • ריסק למקרה מוות
f