מ"ה 426 פסגות אלומה 34

  • הקופה תשקיע לפחות 50% מנכסיה באג"ח סחיר צמוד מט"ח או נסחר במט"ח

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f