מ"ה 202 פסגות דינמית אג"ח צמוד מדד לטווח ארוך 37

  • לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי צמוד מדד שמשך החיים הממוצע שלהם מעל 5 שנים

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f