מ"ה 1216 פסגות שיא גמל כללי 11 513765347-00000000001216-1216-000

  • קופת גמל כללית עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, מט"ח ומניות) בהתאם להתפתחויות בשווקים וע"פ החלטת מנהל הקופה

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה13/03/2007
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f