מ"ה 1215 פסגות שיא גמל מנייתי 12 513765347-00000000001216-1215-000

  • קופת גמל מנייתית שבה לפחות 50% מנכסי הקופה יושקעו במניות ו/או המירים למניות.

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה13/03/2007
  • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f