• א א א
מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי

מ"ה 106 פסגות גדיש כללי 3 513765347-00000000000106-0106-000

 • מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 28,242,610 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2014
 • אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 28/02/2014

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.26% ינואר- פברואר 2014 10.36% ינואר- דצמבר 2013

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2014

  • 16% מניות בארץ
  • 17% מניות בחוץ לארץ
  • 5% אגח ממשלתי צמוד
  • 20% אגח ממשלתי שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 10% מזומנים ושווי מזומנים
  • 10% אגח קונצרני לא סחיר
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה106
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה02/02/1976
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהולממוצע לשנת 2013: 0.84%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2013: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 8478673

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית

  ​3. החל מחודש נובמבר 2009 מוזגו לתוך המסלול הקופות הבאות: פסגות קציר מ"ה 425 ופסגות חרמון מ"ה 148. 

  הצג עוד

  ​3. החל מחודש נובמבר 2009 מוזגו לתוך המסלול הקופות הבאות: פסגות קציר מ"ה 425 ופסגות חרמון מ"ה 148. לתשואות הקופות הנקלטות עד ליום המיזוג ראה את דפי המוצר של הקופות באתר האינטרנט של פסגות. החל מיום 1.1.12 מוזגו לתוך המסלול הקופות הבאות: פסגות שיא גמל כללי מ"ה 1216 ופסגות קרן אור מ"ה 113. החל מיום 31.12.13 מוזג מסלול "פסגות גמל כללי" למסלול "פסגות גדיש כללי". כתוצאה מהמיזוג תקנון קופת "פסגות גמל" בוטל. תקנון המסלול לאחר המיזוג הינו תקנון קופת הגמל "פסגות גדיש".


  נוסח מלא של מדיניות ההשקעה ניתן לראות בתקנוני הקופות המצויים תחת לשונית "תקנונים ודוחות".


  אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רשיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
  מידע זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט.

  הצג פחות
  צור קשר מוקד טלפוני: 03-7968774 או 6707*
  • ניהול תיקי השקעות

   פסגות ניירות ערך מנהלת נכסים בהיקף של כ-54 מיליארד שקלים​

  • קרנות נאמנות

   קרנות הנאמנות של פסגות מאפשרות להשקיע בבורסה במגוון אפיקים​

  • תעודות סל

   פסגות תעודות סל חברות תעודות הסל הותיקה בישראל​

  • קרנות השתלמות

   פסגות קופות גמל ופנסיה מציעה מבחר קרנות השתלמות לשכירים ועצמאיים​

  • קרנות פנסיה

   קרנות הפנסיה הינן סוג של מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר חיסכון לגיל פרישה​

  • קופות גמל ופיצויים

   קופות גמל הינן מכשיר חיסכון ותיק אשר עבר מהפכות לאורך השנים​

  • ביטוח

   ביטוחי החיים של פסגות יספקו לכם שקט נפשי בכל הקשור לכלכלת המשפחה, גם בתקופות קשות. ​