• א א א
מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי

מ"ה 106 (מ"ה חדש 9890) פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000000106-9890-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 28,754,520 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2015
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 31/12/2015

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.85%ינואר- דצמבר 2015 6.42% ינואר- דצמבר 2014

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2015

  • 14% מניות בארץ
  • 20% מניות בחוץ לארץ
  • 10% אגח ממשלתי צמוד
  • 19% אגח ממשלתי שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 9% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 3% אגח קונצרני לא סחיר
  • 6% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה02/02/1976
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהולממוצע לשנת 2014: 0.81%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 11/2014 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית

  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
  אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.  חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.

  הצג עוד

  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
  אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.  חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. מידע זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט.


  ​3. לשעבר "פסגות גדיש כללי". החל מיום 1.1.16 המסלול  מוסב כמסלול חדש "מותאם גיל" בקופת הגמל "פסגות גדיש"  ושם המסלול שונה ל"פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60". המדיניות התקנונית של המסלול הותאמה לדרישות הממונה.

  החל מחודש נובמבר 2009 מוזגו לתוך המסלול הקופות הבאות: פסגות קציר מ"ה 425 ופסגות חרמון מ"ה 148. לתשואות הקופות הנקלטות עד ליום המיזוג ראה את דפי המוצר של הקופות באתר האינטרנט של פסגות. החל מיום 1.1.12 מוזגו לתוך המסלול הקופות הבאות: פסגות שיא גמל כללי מ"ה 1216 ופסגות קרן אור מ"ה 113. החל מיום 31.12.13 מוזג מסלול "פסגות גמל כללי" למסלול "פסגות גדיש כללי". כתוצאה מהמיזוג תקנון קופת "פסגות גמל" בוטל. תקנון המסלול לאחר המיזוג הינו תקנון קופת הגמל "פסגות גדיש".


  נוסח מלא של מדיניות ההשקעה ניתן לראות בתקנוני הקופות המצויים תחת לשונית "תקנונים ודוחות".

  הצג פחות
  צור קשר מוקד טלפוני: 03-7968774 או 6707*
  • ניהול תיקי השקעות

   פסגות ניירות ערך מנהלת נכסים בהיקף של כ-54 מיליארד שקלים​

  • קרנות נאמנות

   קרנות הנאמנות של פסגות מאפשרות להשקיע בבורסה במגוון אפיקים​

  • תעודות סל

   פסגות תעודות סל חברות תעודות הסל הותיקה בישראל​

  • קרנות השתלמות

   פסגות קופות גמל ופנסיה מציעה מבחר קרנות השתלמות לשכירים ועצמאיים​

  • קרנות פנסיה

   קרנות הפנסיה הינן סוג של מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר חיסכון לגיל פרישה​

  • קופות גמל ופיצויים

   קופות גמל הינן מכשיר חיסכון ותיק אשר עבר מהפכות לאורך השנים​

  • ביטוח

   ביטוחי החיים של פסגות יספקו לכם שקט נפשי בכל הקשור לכלכלת המשפחה, גם בתקופות קשות. ​

  • פסגות חיסכון מנוהל

   פסגות חיסכון מנוהל הינו פוליסת חסכון נזילה המאפשרת לך גמישות מרבית בניהול הכספים​

  • פסגות טרייד

   פסגות מעמיד לרשותכם מערכת מסחר עצמאי מתקדמת, מותאמת אישית לאורך כל שעות המסחר.​