קופות פיצויים

לפסגות קופות גמל מספר קופות מרכזיות לפיצויים המאפשרות התאמה של השקעות הקופה לצרכי המעסיקים. הקופה מנוהלת על שם המעסיק והתשואה נזקפת לזכותו.

 

 

שם הקרן
פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה12 | מספר מ"ה 872 513765347-00000000000872-0872-000

​נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות

למידע נוסף
3.35%- ינואר- יולי 2020
10.79% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות7 | מספר מ"ה 845

​מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל

למידע נוסף
1.46%- ינואר- יולי 2020
7.29% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים מניות8 | מספר מ"ה 844 513765347-00000000000839-0844-000

​מסלול מנייתי, לפחות 50% מנכסיי הקופה יושקעו במניות בנגזרים של מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל

למידע נוסף
9.16%- ינואר- יולי 2020
19.58% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות5 | מספר מ"ה 842 513765347-00000000000839-0842-000

​מסלול מדדית ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסיי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד, לפחות 50% באג"ח מדינה

למידע נוסף
2.62%- ינואר- יולי 2020
6.44% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות6 | מספר מ"ה 840 513765347-00000000000839-0840-000

​מסלול שקלי, שבו לפחות 95% מנכסיי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות למדד

למידע נוסף
0.72%- ינואר- יולי 2020
7.30% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים כספית4 | מספר מ"ה 839 513765347-00000000000839-0839-000

​מסלול כספית ללא מניות בעלת מח"מ מקסימלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא...

למידע נוסף
0.10% ינואר- יולי 2020
0.22% ינואר- דצמבר 2019
פסגות מסלולית לפיצויים | מספר מ"ה 616 513765347-00000000000616-0616-000
פסגות פיצויים כללי 11 | מספר מ"ה 237 513765347-00000000000237-0237-000

​מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
3.64%- ינואר- יולי 2020
10.98% ינואר- דצמבר 2019
פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי כללי | מספר מ"ה 1912 513765347-00000000001309-1912-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אגרות חוב סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים ו/או הלוואות שאינן סחירות, ו/או...

למידע נוסף
1.10%- ינואר- יולי 2020
11.89% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים כללי3 | מספר מ"ה 150 513765347-00000000000839-0150-000

מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
3.12%- ינואר- יולי 2020
10.96% ינואר- דצמבר 2019
פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית מסלול אג"ח13 | מספר מ"ה 1309 513765347-00000000001309-1309-000

נכסי הקופה יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הדין.

למידע נוסף
0.80%- ינואר- יולי 2020
6.21% ינואר- דצמבר 2019
פסגות פיצויים אג"ח2 | מספר מ"ה 1225 513765347-00000000000237-1225-000

מסלול אג"ח ללא מניות, שבו לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתיות ו/או בנכסים המדורגים AA לפחות

למידע נוסף
1%- ינואר- יולי 2020
6.23% ינואר- דצמבר 2019
פסגות פיצויים בטא 1 | מספר מ"ה 1223 513765347-00000000000237-1223-000

מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות

למידע נוסף
5.43%- ינואר- יולי 2020
12.90% ינואר- דצמבר 2019