קופות פיצויים

לפסגות קופות גמל מספר קופות מרכזיות לפיצויים המאפשרות התאמה של השקעות הקופה לצרכי המעסיקים. הקופה מנוהלת על שם המעסיק והתשואה נזקפת לזכותו.

 

 

שם הקרן תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2015
פסגות שיא פיצויים מניות8 | מספר מ"ה 844 513765347-00000000000839-0844-000

מסלול מנייתי, לפחות 50% מנכסיי הקופה יושקעו במניות בנגזרים של מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל

למידע נוסף
2.45% ינואר- פברואר 2017
5.88% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פיצויים כללי 11 | מספר מ"ה 237 513765347-00000000000237-0237-000

מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
0.83% ינואר- פברואר 2017
2.58% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פיצויים בטא 1 | מספר מ"ה 1223 513765347-00000000000237-1223-000

מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות

למידע נוסף
1.32% ינואר- פברואר 2017
3.90% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא פיצויים כללי3 | מספר מ"ה 150 513765347-00000000000839-0150-000

מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
0.99% ינואר- פברואר 2017
2.49% ינואר- דצמבר 2016
f