קופות פיצויים

לפסגות קופות גמל מספר קופות מרכזיות לפיצויים המאפשרות התאמה של השקעות הקופה לצרכי המעסיקים. הקופה מנוהלת על שם המעסיק והתשואה נזקפת לזכותו.

 

 

שם הקרן תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2015
פסגות פיצויים כללי 11 | מספר מ"ה 237 513765347-00000000000237-0237-000

מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
2.06% ינואר- נובמבר 2016
2.35% ינואר- דצמבר 2015
פסגות פיצויים בטא 1 | מספר מ"ה 1223 513765347-00000000000237-1223-000

מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות

למידע נוסף
3.13% ינואר- נובמבר 2016
2.78% ינואר- דצמבר 2015
לכל הקופות
f