רשימת קופות מרכזיות לפיצויים של פסגות

 
שם הקרן
פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה12 | מספר מ"ה 872 513765347-00000000000872-0872-000

​נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות

למידע נוסף
3.35%- ינואר- יולי 2020
10.79% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות7 | מספר מ"ה 845

​מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל

למידע נוסף
1.46%- ינואר- יולי 2020
7.29% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים מניות8 | מספר מ"ה 844 513765347-00000000000839-0844-000

​מסלול מנייתי, לפחות 50% מנכסיי הקופה יושקעו במניות בנגזרים של מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל

למידע נוסף
9.16%- ינואר- יולי 2020
19.58% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות5 | מספר מ"ה 842 513765347-00000000000839-0842-000

​מסלול מדדית ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסיי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד, לפחות 50% באג"ח מדינה

למידע נוסף
2.62%- ינואר- יולי 2020
6.44% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות6 | מספר מ"ה 840 513765347-00000000000839-0840-000

​מסלול שקלי, שבו לפחות 95% מנכסיי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות למדד

למידע נוסף
0.72%- ינואר- יולי 2020
7.30% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים כספית4 | מספר מ"ה 839 513765347-00000000000839-0839-000

​מסלול כספית ללא מניות בעלת מח"מ מקסימלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא...

למידע נוסף
0.10% ינואר- יולי 2020
0.22% ינואר- דצמבר 2019
פסגות מסלולית לפיצויים | מספר מ"ה 616 513765347-00000000000616-0616-000
פסגות פיצויים כללי 11 | מספר מ"ה 237 513765347-00000000000237-0237-000

​מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
3.64%- ינואר- יולי 2020
10.98% ינואר- דצמבר 2019
פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי כללי | מספר מ"ה 1912 513765347-00000000001309-1912-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אגרות חוב סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים ו/או הלוואות שאינן סחירות, ו/או...

למידע נוסף
1.10%- ינואר- יולי 2020
11.89% ינואר- דצמבר 2019
פסגות שיא פיצויים כללי3 | מספר מ"ה 150 513765347-00000000000839-0150-000

מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
3.12%- ינואר- יולי 2020
10.96% ינואר- דצמבר 2019