רשימת קופות מרכזיות לפיצויים של פסגות

 
שם הקרן
פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה12 | מספר מ"ה 872 513765347-00000000000872-0872-000

​נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות

למידע נוסף
6.01% ינואר- יוני 2021
3.41% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות7 | מספר מ"ה 845

​מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל

למידע נוסף
2.55% ינואר- יוני 2021
1.33% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא פיצויים מניות8 | מספר מ"ה 844 513765347-00000000000839-0844-000

​מסלול מנייתי, לפחות 50% מנכסיי הקופה יושקעו במניות בנגזרים של מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל

למידע נוסף
10.98% ינואר- יוני 2021
6.75% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות5 | מספר מ"ה 842 513765347-00000000000839-0842-000

​מסלול מדדית ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסיי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד, לפחות 50% באג"ח מדינה

למידע נוסף
2.78% ינואר- יוני 2021
0.07% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות6 | מספר מ"ה 840 513765347-00000000000839-0840-000

​מסלול שקלי, שבו לפחות 95% מנכסיי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות למדד

למידע נוסף
0.04%- ינואר- יוני 2021
0.73% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא פיצויים כספית4 | מספר מ"ה 839 513765347-00000000000839-0839-000

​מסלול כספית ללא מניות בעלת מח"מ מקסימלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא...

למידע נוסף
0.05% ינואר- יוני 2021
0.09% ינואר- דצמבר 2020
פסגות מסלולית לפיצויים | מספר מ"ה 616 513765347-00000000000616-0616-000
פסגות פיצויים כללי 11 | מספר מ"ה 237 513765347-00000000000237-0237-000

​מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
9.32% ינואר- יוני 2021
3.92% ינואר- דצמבר 2020
פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי כללי | מספר מ"ה 1912 513765347-00000000001309-1912-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אגרות חוב סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים ו/או הלוואות שאינן סחירות, ו/או...

למידע נוסף
6.14% ינואר- יוני 2021
5.32% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא פיצויים כללי3 | מספר מ"ה 150 513765347-00000000000839-0150-000

מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
6.40% ינואר- יוני 2021
3.57% ינואר- דצמבר 2020