מ"ה 683 פסגות גמל מסלולית לפיצויים 9

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f