איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה

כיום, כל מעסיק מחויב להפקיד עבור עובדיו כספים לחיסכון פנסיוני, כאשר קרן הפנסיה המקיפה מהווה "ברירת מחדל", וזאת במידה והעובד לא בחר במוצר אחר או לא הודיע למעסיק לאן להפקיד את הכספים.

כתוצאה מכך, ישנם לא מעט מקרים בהם בעת מעבר למקום עבודה חדש, המעסיק פותח לעובד קרן פנסיה נוספת, במקום להמשיך ולהפקיד לקרן שכבר נפתחה לו במקום העבודה הקודם. במקרים אלו, נוצר מצב בו לחוסך ישנם כספים המפוזרים בין מספר קרנות פנסיה לא פעילות (כלומר בין חברות מנהלות שונות), מה שמקטין את יכולת השליטה והמעקב של החוסך על הכספים.

על מנת להתמודד עם סוגיה זו, מוביל אגף הפיקוח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר מהלך לאיחוד כל החשבונות הלא פעילים בקרנות הפנסיה לתוך החשבון בקרן הפנסיה הפעילה.

המטרה היא לרכז את כספי החיסכון תחת קורת גג אחת, מה שיאפשר לחוסך לקבל תמונה מלאה על החיסכון שלו, להתנהל מול חברה מנהלת אחת בעת ביצוע פעולות, כמו עדכון מוטבים או שינוי מסלולי השקעה (מה שחוסך זמן ובירוקרטיה) וכן עשוי להוזיל עלויות.

הליך העברת המידע ואיחוד החשבונות לא חל על חוסכים לא פעילים שב-31 בדצמבר 2007 מלאו להם 60 שנים, והחשבונות שנפתחו על שמם נפתחו לפני מועד זה.

חשוב לציין כי המהלך יבוצע באופן אוטומטי, ללא צורך במעורבות פעילה של החוסך, אלא במקרה בו יבקש שמהלך זה לא יבוצע. במכתב שיישלח לחוסך על ידי קרן הפנסיה, המסביר על ההליך, יצורף נספח המאפשר לחוסך להודיע לחברה על סירובו. כל שנדרש הוא לחתום על המסמך המצורף ולהעבירו לחברה המנהלת את הקרן בתוך 45 יום.

כיצד מתבצע הליך איחוד החשבונות הלא פעילים?

ההליך מתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון ישלחו החברות המנהלות את קרנות הפנסיה מכתב לכל חוסך במטרה לידע אותו על המהלך. כמו כן, על הכוונה להעביר למאגר הפנסיה של משרד האוצר, את פרטיו הנדרשים לאיתור החשבונות הלא פעילים, בהתאם להנחיות האוצר.

כאן המקום לציין כי המידע מועבר בצורה מאובטחת למערכת אוטומטית לאיתור חשבונות במשרד האוצר, אשר תבצע את האיתור ללא מגע יד אדם. על פי הודעת האוצר, הפרטים שמועברים למאגר יימחקו בתום הליך איחוד החשבונות וישמשו אך ורק לאיתור חשבונות בקרנות פנסיה ולא ישמשו לצרכים אחרים.

כאמור, חוסך שאינו מעוניין בהעברת פרטיו, נדרש למלא את הנספח המצורף למכתב, לחתום ולשלוח אותו תוך 45 ימים.

בשלב השני, לאחר שהחברה המנהלת את הקרן הפעילה תקבל מהאוצר את פרטי החשבונות הלא פעילים של החוסך והיכן הם מנוהלים, תשלח החברה לחוסך מכתב בו היא תיידע אותו בדבר קיומם של חשבונות לא פעילים ועל הכוונה לפנות לחברות המנהלות בבקשה להעברת הכספים. גם בשלב זה יכול החוסך לסרב לביצוע ההליך או לבחור לאחד רק חלק מהקרנות הלא פעילות, וזאת על ידי מילוי נספח המצורף למכתב ולשלוח אותו לחברה המנהלת את הקרן הפעילה בתוך 45 ימים מיום שליחת המכתב אליו.

      לנוסח ההודעה בדבר העברת פרטים  לחוזר משרד האוצר      שאלות ותשובות  בקשה לאי העברת פרטים לשם איחוד החשבונות הלא פעילים