שאלות ותשובות - איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה

איך אדע האם קרן הפנסיה שלי פעילה או לא פעילה?

קרן פנסיה פעילה על פי חוזר משרד האוצר היא קרן שהופקדו בה כספים עבור החודשים יולי או אוגוסט 2016, ואילו קרן פנסיה לא פעילה היא כזו שלא כוללת כיסוי ביטוח ולא הופקדו אליה כספים מספטמבר 2015 (ריסק זמני לא נחשב כהפקדה).

מה עליי לעשות אם אני רוצה שקרנות הפנסיה שלי יאוחדו?

אם יש ברשותך קרן פנסיה פעילה, אין צורך לעשות דבר, שכן המהלך יתבצע באופן אוטומטי וקרן הפנסיה הפעילה שלך רק תעדכן אותך על ביצוע המהלך. אם יש לך יותר מקרן פנסיה פעילה אחת, תצטרך להחליט לאיזו קרן פנסיה תרצה לאחד את הכספים.

אני לא מעוניין שקרנות הפנסיה שלי יאוחדו. האם אני יכול להתנגד?

כמובן. כבר בשלב הראשון שבו תקבל מכתב מקרן הפנסיה אודות הכוונה להעברת פרטיך לאוצר, תוכל לסמן בנספח המצורף למכתב כי אתה לא מעוניין בהעברת המידע לאוצר, ולשלוח אותו לחברה המנהלת תוך 45 יום מיום שליחת המכתב אליו. 

חשוב לציין שאם יש לך, למשל, קרן פנסיה פעילה אחת ושלוש קרנות פנסיה לא פעילות, ותבחר להתנגד להעברת הפרטים רק מאחת מהן, השתיים האחרות יעבירו את הפרטים למשרד האוצר.

אפשרות נוספת להתנגדות למהלך קיימת בשלב השני, בטרם העברת הכספים. כאשר תקבל מכתב מהחברה המנהלת את קרן הפנסיה הפעילה שלך ובו מפורטות הקרנות הלא פעילות שלך. תוכל לסמן בנספח המצורף למכתב כי אתה לא מעוניין בביצוע האיחוד או שאתה מעוניין לאחד רק חלק מהחשבונות, ולשלוח אותו לחברה המנהלת תוך 45 יום מיום שליחת המכתב אליו.

מה קורה במצב בו אני רוצה שרק חלק מקרנות הפנסיה שלי יאוחדו?

במכתב השני שאותו תקבל מהחברה המנהלת את הקרן הפעילה, יפורטו כל החשבונות הלא פעילים שלך ותוכל לבחור אילו חשבונות תרצה לאחד.

איך אדע שהמהלך הושלם ושקרנות הפנסיה שלי אכן אוחדו?

15 ימי עסקים לאחר הביצוע בפועל של איחוד קרנות הפנסיה שלך, החברה המנהלת את הקרן הפעילה מחויבת לשלוח אליך מכתב על השלמת המהלך.

יש לי קרן פנסיה ותיקה, האם גם היא תאוחד?

הליך האיחוד של חשבונות לא פעילים הוא רק בין קרנות פנסיה חדשות. קרנות פנסיה ותיקות אינן חלק מהמהלך.

האם איחוד החשבונות חל גם על ביטוחי מנהלים וקופת גמל?

האיחוד הוא רק בין קרנות פנסיה חדשות.

מה קורה במצב בו המוטבים שלי מוגדרים באופן שונה בכל קרן פנסיה?

הגדרת המוטבים תהיה לפי הקרן הקולטת. נציין כי ניתן לעדכן  את המוטבים בכל עת באמצעות הגשת בקשה מתאימה לקרן הפנסיה.