בקשה לאי העברת פרטים לאיחוד קרנות הפנסיה

אם אינך מעוניין שפסגות תעביר את פרטיך למשרד האוצר, לשם ביצוע איחוד חשבונותיך המנוהלים על שמך בקרנות הפנסיה השונות, באפשרותך למסור לפסגות הודעה על כך באחת מהדרכים הבאות:

א. העברת טופס חתום של הבקשה (המצורף למכתב שנשלח אלייך בדואר) לכתובת הדואר רח' אחד העם 14, תל אביב מיקוד: 6514211

ב. העברת העתק חתום מטופס הבקשה באמצעות כתובת דוא"ל  Ihud@psagot.co.il או באמצעות פקס, שמספרו 03-5162757

שים לב!

אם לא תעביר הודעה על כך שאתה לא מעוניין להעביר את פרטיך האישיים לשם ביצוע איחוד החשבונות, וזאת עד לתום 45 הימים מיום שליחת המכתב אליך, אנו נעביר את פרטיך לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצרכי איתור חשבונות לא פעילים שרשומים על שמך בקרנות פנסיה.

בכל מקרה, אם יאותרו חשבונות לא פעילים, יישלח אליך מכתב נוסף שבו תוכל לסרב לביצוע איחוד החשבונות.

להורדת מסמך הבקשה לחץ כאן