רשימת קרנות הפנסיה של פסגות

 
שם הקרן תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2015
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה10 513765347-00000000001532-1709-000

​​​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי...

למידע נוסף
0.05%- ינואר- פברואר 2017
0.61% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה5 513765347-00000000001531-2074-000

​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו...

למידע נוסף
0.32% ינואר- פברואר 2017
2.93% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 ומטה6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
0.38% ינואר- פברואר 2017
2.03% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

למידע נוסף
0.16% ינואר- פברואר 2017
1.94% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה מסלול מניות9 513765347-00000000001532-2066-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
0.51% ינואר- פברואר 2017
1.06% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה17 513765347-00000000001532-2215-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

למידע נוסף
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה18 513765347-00000000001531-1703-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעותבמסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת...

למידע נוסף
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה לבני 60 ומעלה4 513765347-00000000001531-1693-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
0.32% ינואר- פברואר 2017
2.68% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000001531-2072-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
0.46% ינואר- פברואר 2017
3.14% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה19 513765347-00000000001531-2214-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל...

למידע נוסף
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה מסלול מניות2 513765347-00000000001531-2071-000

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות...

למידע נוסף
1.41% ינואר- פברואר 2017
3.08% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה לבני 50 ומטה1 513765347-00000000001531-2070-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
1.00% ינואר- פברואר 2017
4.10% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל11 513765347-00000000001531-9850-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד.  החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא...

למידע נוסף
1.18%- ינואר- פברואר 2017
3.37% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה16 513765347-00000000001532-1713-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת...

למידע נוסף
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 60 ומעלה13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
0.20% ינואר- פברואר 2017
1.40% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה כללית אג"ח עד 20% מניות15 513765347-00000000001532-9847-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
0% ינואר- פברואר 2017
0% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה כללית חו"ל14 513765347-00000000001532-9848-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120%...

למידע נוסף
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות12 513765347-00000000001531-9849-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
0.31% ינואר- פברואר 2017
4.03% ינואר- דצמבר 2016
f