יתרונות קרנות הפנסיה החדשות של פסגות

מגוון מסלולי ביטוח - קרנות הפנסיה של פסגות מציעות חמישה מסלולי ביטוח בקרן המקיפה, ושישה מסלולי ביטוח בקרן הכללית.

מגוון אפיקי השקעה - חמישה אפיקי השקעה שונים בקרן המקיפה וזאת על מנת לאפשר לכל מבוטח לבחור את מסלול החיסכון ואפיק השקעה המתאים ביותר לאופיו ולצרכיו1.

ביטוח משנה להגנה על חסכונותיך - עמיתי קרנות הפנסיה החדשות של פסגות נהנים מכיסוי2 כנגד התממשות אירועי ביטוח בנכות או מוות על ידי Scor, מבטח משנה מהנחשבים בעולם. ביטוח משנה זה שומר על זכויותיהם של העמיתים מפני פגיעה בקרות אירוע ביטוחי אחד או ריבוי אירועים (קטסטרופה).

תפעול ושירות - לפסגות ניסיון בניהול של כ- 10 מיליארד ₪ בקרן הפנסיה הוותיקה ה.ע.ל עבור כ- 32,000 עמיתים ובתשלום קצבאות לכ- 6,000 עמיתים3!