קרן פנסיה ה.ע.ל

לקרן הפנסיה ה.ע.ל כ- 23 אלף עמיתים, וכ- 10 אלפים​​ מקבלי קצבה. היקף הנכסים המנוהלים על ידי הקרן עומד על כ- 15* מיליארד שקלים. קרן הפנסיה סגורה למצטרפים חדשים, ומנהלת שתי תוכניות פנסיה:

 

 

תוכנית א' - מבוססת על צבירת זכויות קבועה של כ- 2% לשנה מהשכר המבוטח. תוכנית זו הוקמה בשנות ה-60 ונסגרה למצטרפים חדשים בסוף שנות ה-80, ודומה במאפייניה לקרנות הפנסיה ה"ותיקות" האחרות שפעלו בארץ בתקופה זו (מבוססת על צבירת זכויות אחידה, התלויה במשך תקופת הביטוח בקרן ושכר המבוטח בקרן בשנים האחרונות). מרבית עמיתי התוכנית היו חברי הסתדרות העובדים הלאומית (ה.ע.ל).

 

תוכנית ב' - מבוססת על איזון ברמת הפרט לצבירת מנות פנסיה לזקנה, המוכרת גם כתכנית "תשורה". אל תוכנית זו הצטרפו החל משנות ה-90 (ועד לסגירת הקרן למצטרפים חדשים באפריל 1995). התוכנית הייתה פתוחה לקהל הרחב (ללא תלות בחברות בה.ע.ל), והיא דומה במאפייניה לקרנות הפנסיה שהוקמו בארץ בתקופה זו (מבוססת על צבירת זכויות בהתאם למאפיינים הביומטריים של העמית, מינו, גילו ביום ההפקדה, גיל הפרישה ועוד).

שם הקרן
קרן פנסיה ה.ע.ל | מספר מ"ה 1/283 513765347-00000000000283-0283-000

קרן פנסיה במסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
6.17% ינואר- יולי 2021
3.82% ינואר- דצמבר 2020