קרן פנסיה ה.ע.ל

 
חפש
שם הקרן תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2012
קרן פנסיה ה.ע.ל | 1/283 513765347-00000000000283-0283-000

קרן פנסיה במסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
4.53% ינואר- דצמבר 2016
11.93% ינואר- דצמבר 2015
f