קרן פנסיה ה.ע.ל

 
חפש
שם הקרן
קרן פנסיה ה.ע.ל | 1/283 513765347-00000000000283-0283-000

קרן פנסיה במסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
6.17% ינואר- יולי 2021
3.82% ינואר- דצמבר 2020