הצהרה על מדיניות השקעה צפויה ב-2010

הצהרה על מדיניות השקעה - קרן פנסיה ה.ע.ל ​מדיניות השקעה קרן פנסיה ה.ע.ל