מידע כללי

במרץ 2010, לאחר קבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים, הושלמה רכישת זכויות וחובות הניהול של קרן הפנסיה ה.ע.ל על ידי פסגות פנסיה (ה.ע.ל) בע"מ, אשר ניהלה אותה עד ל-1 בינואר 2013. ממועד זה, החברה המנהלת את קרן פנסיה ה.ע.ל היא פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.


בקרן כ- 40 אלף עמיתים, כמחציתם עמיתים פעילים, וכ- 4,000 גמלאים. היקף הנכסים המנוהלים על ידי הקרן עומד על כ- 14* מיליארד שקלים.

תכניות הפנסיה בקרן

בקרן הפנסיה ה.ע.ל קיימות שתי תוכניות פנסיה:
תוכנית א' - מבוססת על צבירת זכויות קבועה של כ- 2% לשנה מהשכר המבוטח. תוכנית הקרן מיום הקמתה (בשנות ה- 60) ועד סוף שנות ה- 80 (מאז לא ניתן להצטרף אליה). תוכנית זו דומה במאפייניה לקרנות הפנסיה ה"וותיקות" האחרות שפעלו בארץ בתקופה זו (מבוססת על צבירת זכויות אחידה, התלויה במשך תקופת הביטוח בקרן ושכר המבוטח בקרן בשנים האחרונות). מרבית עמיתי תוכנית זו היו חברי הסתדרות העובדים הלאומית (ה.ע.ל).

תוכנית ב' - מבוססת על איזון ברמת הפרט לצבירת מנות פנסיה לזקנה, המוכרת גם כתכנית "תשורה". תוכנית אליה הצטרפו החל משנות ה- 90 (ועד לסגירת הקרן למצטרפים חדשים באפריל 1995). תוכנית זו הייתה פתוחה לקהל הרחב (ללא תלות בחברות בה.ע.ל), והיא דומה במאפייניה לקרנות הפנסיה שהוקמו בארץ בתקופה זו (מבוססת על צבירת זכויות בהתאם למאפיינים הביומטריים של העמית, מינו, גילו ביום ההפקדה, גיל הפרישה ועוד). 


הודעה על הסכם רכישה | ריכוז פרטי קרן הפנסיה