הצהרה על מדיניות השקעה צפויה ב- 2012

הצהרה על מדיניות השקעה - קרן פנסיה ה.ע.ל​מדיניות השקעה צפויה - קרן פנסיית ה.ע.למדיניות השקעה צפויה - קרן פנסיית ה.ע.ל - מעודכן ליום 06.07.12