חיסכון פנסיוני - להתכונן לעתיד

החיסכון הפנסיוני הוא אחד מהעוגנים הכספיים החשובים ביותר לעתיד ליצירת ביטחון כלכלי והכנסה קבועה שתשמש אותנו בבוא היום, לאחר הפרישה. התארכות תוחלת החיים מדגישה אף יותר את חשיבות החיסכון הפנסיוני, שכן אנו מבלים יותר שנים בפנסיה ביחס לעבר. כיום חל בישראל צו ההרחבה לעניין פנסיה חובה המחייב כל מעסיק להפריש עבור עובדיו כסף לטובת החיסכון הפנסיוני. בנוסף, בתחילת שנת 2017 נכנס לתוקף חוק שמחייב גם עצמאים להפריש כספים לטובת הפנסיה. 

 

קרן פנסיה

מכשיר חיסכון לטווח הארוך, שמאפשר קבלת קצבה חודשית בגיל הפרישה, וכן כיסוי ביטוחי במקרה של נכות או מוות חלילה. קרן הפנסיה המקיפה של פסגות נבחרה ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות. קרן הפנסיה הנבחרת של פסגות מציעה חיסכון משמעותי בדמי ניהול המאפשר לכם לחסוך יותר כסף לקראת הפרישה. תשומת הלב כי ההחלטות שתקבלו לאורך השנים בתחום החיסכון הפנסיוני עשויות להשפיע על היקף הקצבה שתתקבל לאחר הפרישה.
להמשך קריאה>>

 

 

קרן השתלמות

מכשיר חיסכון אטרקטיבי המיועד לשכירים ולעצמאים, המאפשר לחסוך לטווח בינוני וארוך. בתום 6 שנות חיסכון, הכספים בקרן ההשתלמות נזילים למשיכה הונית וניתן להשתמש בהם לכל מטרה. חוסכים בקרן השתלמות נהנים מהטבות מס שונות הן על ההפקדות השוטפות והן על הרווחים.
להמשך קריאה>>

 

 

 

קופת גמל

מכשיר חיסכון לטווח הארוך, המגלם יתרונות ייחודיים: ניהול השקעות מקצועי, דחיית תשלום מס רווח הון למועד המשיכה, חשיפה לנכסים לא סחירים, מבנה עלויות צר, אפשרות לקביעת מוטבים ועוד. חיסכון בקופת גמל מאפשר לכל חוסך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לו ביותר, בהתאם לצרכיו ולרמת הסיכון המועדפת.
להמשך קריאה>>