עמיתי חבר

 

אנו מתכבדים להודיעכם כי ביום 30 בספטמבר 2021, הועבר ניהולם של מוצרי החברה באופן הבא:

1.      קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים; קופת גמל לעמיתי חבר וקרן ההשתלמות אשר נוהלו על ידי פסגות, עברו לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

2.      קופת גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, קרנות פנסיה, קופת מסלולית לפיצויים וקופות מרכזיות לפיצויים עברו לניהולה של הראל גמל ופנסיה בע"מ. 

3.      קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי (IRA) עברו לניהולה של חברת סלייס גמל בע"מ.

 

 

בהמשך להעברת ניהולן של קופות הגמל לעמיתי חבר לחברת אלטשולר שחם,

באפשרותכם לקבל מידע ולהצטרף בתנאים מועדפים בקישורים הבאים:

 

למידע והצטרפות לקופת גמל (עצמאי) לעמיתי חבר באתר אלטשולר שחם>>

למידע והצטרפות לתיקון 190 לעמיתי חבר באתר אלטשולר שחם>>


כמו כן , האזורים האישיים זמינים עבורכם לקבלת מידע וביצוע פעולות החל מיום 18.10.2021:

 

לאזור האישי אלטשולר שחם>>

לאזור האישי הראל>>

 

 

להלן פירוט מסלולי ההשקעה לעמיתי אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לאחר העברת הניהול:

 

מיזוג מסלולי ההשקעה בקופות גמל חבר מפסגות לאלטשולר שחם
פסגות לעמיתי חבר | 1303 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר | 1303
פסגות  לעמיתי חבר עד 50 | 9844 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה | 9844
פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 | 9845אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 | 9845
פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | 9846אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | 9846