הודעה לעניין העברת קרנות פנסיה, קופת גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה חסכון לכל ילד וקופות מרכזיות לפיצויים מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ להראל פנסיה וגמל בע"מ

הננו מתכבדים לעדכן כי בהמשך לאישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום 1 באוקטובר 2021  עברו ומוזגו קופות הגמל וקרנות הפנסיה של פסגות קופות גמל בע"מ לקופות הגמל וקרנות הפנסיה של הראל פנסיה וגמל בע"מ בהתאמה:

 

1.   קרן הפנסיה המקיפה "פסגות פנסיה מקיפה" מוזגה לקרן הפנסיה המקיפה "הראל פנסיה".

2.   קרן הפנסיה הכללית "פסגות פנסיה כללית" מוזגה לקרן הפנסיה הכללית "הראל פנסיה כללית".

3.   קופת גמל להשקעה "פסגותNEXT  גמל להשקעה" מוזגה לקופת גמל להשקעה "הראל גמל להשקעה".

4.   קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד "פסגות חסכון לכל ילד" מוזגה לקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד "הראל חסכון לכל ילד".

בנוסף, באותו היום עברו קרן פנסיה הע.ל וקופות הגמל המרכזיות לפיצויים לניהולה של הראל פנסיה וגמל בע"מ.

 

תשומת הלב כי החל מיום 1 באוקטובר 2021 ועד ליום 17 באוקטובר 2021 (כולל) מתבצעת הסבה של קרנות הפנסיה מפסגות להראל.

 

החל מיום 1 באוקטובר 2021  ועד ליום 25 באוקטובר 2021 (כולל) מתבצעת הסבה של קופת הגמל להשקעה וקופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד מפסגות להראל.

 

 

בתקופת ההסבה ניתן להגיש בקשות באמצעות טפסים של הראל הנמצאים באתר הראל. פעולות שתבקשי/י לבצע בתקופה זו יבוצעו לאחריה ובכפוף להוראות הדין.

 

 

בתום תקופת ההסבה יוכלו עמיתי קרן הפנסיה המקיפה, עמיתי קרן הפנסיה הכללית, עמיתי קופת גמל להשקעה ועמיתי קופת הגמל להשקעה חיסכון לכל ילד לצפות בנתונים באזור האישי שלהם באתר הראל בקישור הבא:
https://www.harel-group.co.il/personal-info/my-harel/Pages/client-view.aspx

 

באפשרותם של עמיתי  קרן פנסיה הע.ל לקבל מידע נוסף בקישור הבא:
www.harel-group.co.il/t/HLFQNX

 

 

באפשרותם של עמיתי הקופות המרכזיות לפיצויים ליצור קשר ולקבל מידע נוסף באמצעי ההתקשרות הבאים: טלפון: 03-5651089 או כתובת המייל: harel@malam-lts.com.

  

 

נשמח  לעמוד לשירותך,

בברכה,

הראל פנסיה וגמל בע"מ