גמל להשקעה מחשבון חיסכון

ערך לא תקין סכום ההפקדה לא יעלה על 70,000 שקלים בשנה
ערך לא תקין סכום ההפקדה לא יעלה על 70,000 שקלים בשנה
יש לציין מספר שנות חיסכון חיובי וגדול מאפס
יש להזין תשואה חיובית וגבוהה מאפס
תקרת דמי הניהול בקופת גמל הינה 1.05%

האם בכוונתך למשוך את הסכום לאחר גיל 60 וכקצבה?

חשב
כמה הפקדתי?
כמה הרווחתי (לפני מס)?
כמה מס עלי לשלם?
* חישוב המס אינו לוקח בחשבון את עליית המדד
מהו החיסכון הצפוי?
חודשי
שנתי
חודש
כמה הפקדתי
רווח (לפני מס)
עם תשואה
יתרה בסוף החודש (בניכוי דנ"ח)
שנה
כמה הפקדתי
רווח (לפני מס)
עם תשואה
יתרה בסוף השנה (בניכוי דנ"ח)
המחשבון שלהלן מבוסס על הנחת תשואה (לא מובטחת) בגובה 4%, ריבית אפקטיבית שנתית ומחושב על בסיס שיעור דמי הניהול שנקבעו בהסכם של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עם ארגון חבר, אשר נגבים אחת לחודש. ההפקדה החודשית מתייחסת להפקדה בתחילת תקופה (תחילת חודש). אין מחשבון זה מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס - ט.ל.ח. מחשבון זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הנעה לביצוע פעולה. התוצאות אינן מבוססות על נתונים ייחודיים של המשתמש, למעט הערכים המוזנים על ידו, ולפיכך עשויות שלא לשקף את מטרותיו וצרכיו האמיתיים של המשתמש. השימוש במחשבון וההסתמכות על התוצאות היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. אין לראות בו משום חוות דעת או המלצה או הנחיה או התחייבות כלשהי מצד פסגות. פסגות ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא לאמיתות התוצאות ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו משימוש במחשבון. המידע במחשבון מוצג להמחשה בלבד. הנתונים אשר מוצגים במחשבון ואשר יוצגו כתוצאה מהחישוב הינן לצורך הערכה בלבד, ולא יחייבו את החברה בשום צורה שהיא. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. משיכת הכספים תתבצע ישירות מהקופה, בהתאם לנהלי החברה המנהלת, הנחיות רשות המסים והוראות הדין