שאלות ותשובות

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני המיועד לשכירים ולעצמאיים. חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה כקצבה חודשית (פנסיה) או כסכום הוני (סכום חד פעמי) – בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון, או על פי תנאים שנקבעו בחוק לאפשרויות המשיכה.

בקופת הגמל הכספים מושקעים בשוק ההון וקיימים בה מגוון מסלולי השקעה, כאשר כל חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויותיו.

המדינה מעודדת הפקדות לחיסכון הפנסיוני באמצעות מתן הטבות מס1 (במועד ההפקדה וכן במועד המשיכה) לחוסכים. חשוב לציין כי הטבות המס ניתנות בהתאם לפקודת מס הכנסה, ומשתנות מחוסך לחוסך, בהתאם לגובה הכנסתו ומעמדו (שכיר או עצמאי).


קופת גמל - איך זה עובד?

העיקרון של קופת גמל הוא פשוט: בכל חודש מפרישים חלק מההכנסה לחיסכון לגיל פרישה. במקרה של שכירים, גם המעסיק משתתף בהפקדה. הכסף מצטבר ומנוהל על ידי חברה מנהלת מורשית ע”י משרד האוצר, כך שהחיסכון עשוי להניב תשואות הנובעות מההשקעה בשוק ההון. הרווחים בקופת גמל פטורים ממס ומנהל הקופה גובה דמי ניהול עבור ניהול החיסכון.

מיהו עמית שכיר ומיהו עמית עצמאי?

חוסכים בקופת הגמל נקראים עמיתים.

עמית שכיר - מי שמעסיקו פתח לו קופת גמל ואשר מפקיד יחד עם המעסיק כסף לקופת הגמל מידי חודש. את ההפקדה מבצע המעסיק אשר מנכה לעובד ממשכורתו את חלקו ומפקיד יחד עם חלק המעסיק את הכספים בקופה. חלק העובד וחלק המעביד נקראים “תגמולים”. המעסיק מפקיד לקופה במעמד שכיר גם עבור מרכיב הפיצויים.

עמית עצמאי הוא חוסך אשר מפקיד לקופת גמל ללא השתתפות מעסיק (ללא חלק מעסיק וללא הפקדה לפיצויים).


מהי קופת גמל במעמד עצמאי (פסגות לעמיתי "חבר")?

בשונה מקופת גמל במעמד שכיר, שבה קיימת השתתפות המעסיק (צה"ל) בחיסכון, בקופה במעמד עצמאי אין הפקדות של המעסיק, אלא רק הפקדות של משרת הקבע.

למעשה, קופת גמל במעמד עצמאי הינה אפיק חיסכון פנסיוני אשר ההפקדות אליו מזכות בהטבות מס. על מנת לנצל את הטבות המס על החוסך לעמוד במספר תנאים, בין היתר שחלק ממשכורתו אינה מבוטחת (אין השתתפות מעסיק בהפקדות).


האם עמיתי "חבר" שהם גמלאים יכולים להפקיד לקופה?

כן. גם גמלאים שהם עמיתי חבר יכולים להמשיך להפקיד לקופה וליהנות מחיסכון במסגרת הקופה.

האם ניתן לצפות בפרטי הקופה/חשבון דרך אתר פסגות?

עמיתי "חבר" יכולים לצפות בפרטי הקופה באתר פסגות. על מנת לצפות במידע האישי יש להירשם באתר פסגות בכתובת: www.psagot.co.il.

האם ניתן לקבל הלוואה מהקופה?

כן. ניתן לבקש הלוואה עבור מי שנמצא במסלול השקעה "פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60".

במידה והכספים נזילים ניתן לבקש עד 80% מהיתרה. במידה והכספים אינם נזילים ניתן לבקש עד 30% מסכום היתרה2.


מתי ניתן למשוך את הכספים ובאילו תנאים? 3

1. כספים שהופקדו עד 31.12.05 ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי, הפטור ממס רווחי הון, בתום 3 חודשים מיום הפרישה מהשרות או יום השחרור מצה"ל או בתום 15 שנות וותק, המוקדם מבניהם.

2. כספים שהופקדו החל מ- 1.1.2006 ועד 31.12.2007 ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי, הפטור ממס רווחי הון, בתום 3 חודשים מיום הפרישה מהשרות או יום השחרור מצה"ל או מגיל 60, המוקדם מבניהם.

3. כספים שהופקדו החל מ- 1.1.2008 מיועדים למשיכה כפנסיה חודשית. ניתן למשוך את החיסכון כסכום חד פעמי, בתנאי שעומדים בשני תנאים מצטברים: גיל 60 וקבלת פנסיה מעל כ- 4,500 ₪ (למשל פנסיה תקציבית כתוצאה מפרישה, מקרן פנסיה וותיקה או חדשה, מביטוח מנהלים או קופת גמל)