קרן פנסיה ה.ע.ל

​​​​​​​​לקרן הפנסיה ה.ע.ל כ- 23 אלף עמיתים, וכ- 10 אלפים מקבלי קצבה. היקף הנכסים המנוהלים על ידי הקרן עומד על כ- 17* מיליארד שקלים. קרן הפנסיה סגורה למצרפים ח​דשים, ומנהלת שתי תוכניות פנסיה:​

 

תוכנית א' - מבוססת על צבירת זכויות קבועה של כ- 2% לשנה מהשכר המבוטח. תוכנית זו הוקמה בשנות ה-60 ונסגרה למצטרפים חדשים בסוף שנות ה-80, ודומה במאפייניה לקרנות הפנ​סיה ה"ותיקות" האחרות שפעלו בארץ בתקופה זו (מבוססת על צבירת זכויות אחידה, התלויה במשך תקופת הביטוח בקרן ושכר המבוטח בקרן בשנים האחרונות). מרבית עמיתי התוכנית היו חברי הסתדרות העובדים הלאומית (ה.ע.ל).

 

תוכנית ב' - מבוססת על איזון ברמת הפרט לצבירת מנות פנסיה לזקנה, המוכרת גם כתכנית "תשורה". אל תוכנית זו הצטרפו החל משנות ה-90 (ועד לסגירת הקרן למצטרפים חדשים באפריל 1995). התוכנית הייתה פתוחה לקהל הרחב (ללא תלות בחברות בה.ע.ל), והיא דומה במאפייניה לקרנות הפנסיה שהוקמו בארץ בתקופה זו (מבוססת על צבירת זכויות בהתאם למאפיינים הביומטריים של העמית, מינו, גילו ביום ההפקדה, גיל הפרישה ועוד).