הצהרה על מדיניות השקעה צפויה

  •  מדיניות צפויה 2021

  • הצהרה על מדיניות צפויה ב- 2018 (ינואר 2018)