מדיניות השקעה צפויה ב- 2013

​הצהרה על מדיניות השקעה - קופות מתמחות

מדיניות השקעה קופות מסלול אג"ח

מדיניות השקעה קופות מסלול אג"ח מדינה

מדיניות השקעה קופות מסלול כספית

מדיניות השקעה קופות מסלול מדד

מדיניות השקעה קופות מסלול מט"ח

מדיניות השקעה קופות מסלול מניות

מדיניות השקעה קופות מסלול קונצרני

מדיניות השקעה קופות מסלול שקלי

הצהרה על מדיניות השקעה - קופות לא מתמחות

מדיניות השקעה קופות מסלול מניות עד 10%- מדיניות מעודכנת מיום 1.1.13-4.6.13

מדיניות השקעה קופות מסלול קמה-מדיניות מעודכנת מיום 5.06.13

מדיניות השקעה קופות מסלול מניות עד 10%-מדיניות מעודכנת מיום 5.06.13

מדיניות השקעה קופות מסלול כללי-מדיניות מעודכנת מיום 5.06.13

מדיניות השקעה קופות מסלול בטא-מדיניות מעודכנת מיום 5.06.13

מדיניות השקעה קופות מסלול מטח-מדיניות מעודכנת מיום 18.06.13

מדיניות השקעה קופות מסלול בטא-מדיניות מעודכנת מ-1.1.13-4.6.13

מדיניות השקעה קופות מסלול כללי-מדיניות מעודכנת מ-1.1.13-4.6.13

מדיניות השקעה קופות מסלול כשר

מדיניות השקעה קופות מסלול מטח-מדיניות מעודכנת מיום 1.1.13-17.6.13

מדיניות השקעה קופות מסלול מדדים כללי

מדיניות השקעה קופות מסלול קמה-מדיניות מעודכנת מ- 1.1.13-4.6.13

הצהרה על מדיניות השקעה - קרנות פנסיה

מדיניות השקעה -קרן פנסיה חדשה מסלולים לא מתמחים-מדיניות השקעה מעודכנת מ- 1.1.13-4.6.13 

מדיניות השקעה -קרן פנסיה חדשה מסלולים לא מתמחים-מדיניות מועדכנת מיום 5.06.13 

פנסיה חדשה מסלולים מתמחים 2013

מדיניות השקעה - קרן פנסיה ותיקה ה.ע.ל