מדיניות השקעה צפויה ב- 2012

הצהרה על מדיניות השקעה - קופות מתמחות

מדיניות השקעה קופות מסלול אג"ח

מדיניות השקעה קופות מסלול אג"ח מדינה

מדיניות השקעה קופות מסלול כספית

מדיניות השקעה קופות מסלול מדד

מדיניות השקעה קופות מסלול מט"ח

מדיניות השקעה קופות מסלול מניות

מדיניות השקעה קופות מסלול קונצרני

מדיניות השקעה קופות מסלול שקלי

הצהרה על מדיניות השקעה - קופות לא מתמחות

מדיניות השקעה קופות מסלול מניות עד 10%

מדיניות השקעה קופות מסלול בטא

מדיניות השקעה קופות מסלול כללי

מדיניות השקעה קופות מסלול כשר-מיום 01.01.12-18.06.12

מדיניות השקעה קופות מסלול כשר - מדיניות מעודכנת מיום 11.09.12

מדיניות השקעה קופות מסלול כשר - מדיניות מעודכנת מיום-19.06.12-10.09.12

מדיניות השקעה קופות מסלול מט"ח

מדיניות השקעה קופות מסלול קומפס-מיום 01.01.12-24.11.12

מדיניות השקעה קופות מסלול מדדים כללי - מדיניות מעודכנת מיום 25.11.12

מדיניות השקעה קופות מסלול קמה-מיום 01.01.12-04.06.12

מדיניות השקעה קופות מסלול קמה - מדיניות מעודכנת מיום 05.06.12

הצהרה על מדיניות השקעה - קרנות פנסיה חדשות

מדיניות השקעה - קרן פנסיה חדשה מסלולים לא מתמחים

מדיניות השקעה - קרן פנסיה חדשה מסלולים מתמחים