תגמולים לבעלי רישיון

בהתאם לחוזר מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי ("החוזר"), להלן מידע אודות תגמולים לבעל רישיון, הניתנים בעד עמידה בתנאי מבצע קידום מכירות של מוצרים פנסיונים ומוצרי ביטוח כהגדרתם בחוזר.

גמל

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ-23.08.2020 ועד 23.10.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
​מ-14.​08.2020 ועד 14.10.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-12.08.2020 ועד 31.12.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-15.08.2020 ועד 31.12.202​0

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-12.08.2020 ועד 31.12.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-20.05.2020 ועד 20.08.2020

​מבצע קידו​ם מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-20.05.2020 ועד 20.08.2020

​מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-24.05.2020 ועד 31.12.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ- 22.03.2020 ועד 12.07.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ- 22.03.2020 ועד 12.05.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-19.1.2020 ו​עד 31.03.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קרן פנסיה מקיפה - חדשה ​ מ-19.1.2020 ועד 31.03.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-26.12.2019 ועד 31.03.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-17.11.2019 ועד 23.01.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ-20.11.2019 ועד 31.12.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ- 12.11.2019 ועד 31.12.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 01.10.2019 ועד 23.01.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 02.10.2019 ועד 23.01.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 24.09.2019 ועד 31.10.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות 
מ - 01.09.2019 ועד 31.01.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות 
מ - 01.09.2019 ועד 31.01.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות 
מ - 25.08.2019 ועד 23.01.2020

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 13.08.2019 ועד 31.12.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 13.08.2019 ועד 11.09.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 01.08.2019 ועד 31.12.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 01.07.2019 ועד 31.12.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 16.06.2019 ועד 10.07.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות 
מ - 02.06.2019 ועד 31.08.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 02.06.2019 ועד 31.12.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות
מ - 02.06.2019 ועד 31.07.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ- 08.05.2019 ועד 31.08.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ - 08.05.2019 ועד 31.07.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות  מ - 05.05.2019 ועד 01.08.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות  מ - 01.05.2019 ועד 10.07.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ - 04.04.2019 ועד 31.12.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ - 01.04.2019 ועד 30.06.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 28.3.19 – 30.5.19

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות מ- 17.03.2019 ועד 10.07.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 06.03.2019 ועד 09.04.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 17.02.2019 ועד 28.02.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 01.02.2019 ועד 30.04.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 01.01.2019 ועד 31.03.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 25.10.2018 ועד 31.01.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 21.10.2018 ועד 31.12.2018 

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 14.10.2018 ועד 14.02.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 01.10.2018-31.01.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 01.10.2018-31.12.2018

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  19.08.2018-31.12.2018

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות   24.06.18-25.12.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 31.12.18-24.06.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 21.01.19-24.06.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  10.11.18-10.6.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  13.9.18-10.6.18

משולב

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וניהול תיקים מ- 13.03.2019 ועד 10.07.2019