תגמולים לבעלי רישיון

בהתאם לחוזר מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי ("החוזר"), להלן מידע אודות תגמולים לבעל רישיון, הניתנים בעד עמידה בתנאי מבצע קידום מכירות של מוצרים פנסיונים ומוצרי ביטוח כהגדרתם בחוזר.

גמל

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 25.10.2018 ועד 31.01.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 21.10.2018 ועד 31.12.2018 

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 14.10.2018 ועד 14.02.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 01.10.2018-31.01.2019

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 01.10.2018-31.12.2018

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  19.08.2018-31.12.2018

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  19.08.2018-30.09.2018

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  12.08.2018-30.09.2018

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 02.08.2018-31.08.2018

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות   01.08.18-30.09.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות   23.07.18-30.09.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות   24.06.18-25.12.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות   23.07.18-30.09.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 16.08.18-17.06.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 31.12.18-24.06.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 21.01.19-24.06.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  10.11.18-10.6.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  13.9.18-10.6.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 18.2.18-1.7.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 18.2.18-1.7.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 9.2.18 - 9.5.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 11.2.18 - 31.3.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון -  קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 1.6.17 - 31.1.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 1.1.18-31.3.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 20.12.17 -  20.2.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל  5.11.17 - 5.3.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  17.9.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  17.9.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  17.9.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  15.9.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  20.8.17 - 31.12.17 

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 23.7.17 - 23.8.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 15.6.17 - 30.9.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 15.7.17- 30.9.17 

משולב

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון מנוהל, ריסקים בביטוח מ- 11.2.18 - 15.3.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון מנוהל, ריסקים בביטוח מ- 11.2.18 - 11.4.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון מנוהל, ריסקים בביטוח מ- 22.01.2018 ועד 31.03.2018

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון מנוהל, ריסקים בביטוח מ- 17.01.2018 ועד 17.02.2018

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון  - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 1.1.18 - 31.3.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות, חיסכון מנוהל, ריסקים בביטוח 5.11.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים ריסק למשכנתא וניהול תיקים 24.9.17 - 31.1.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים ריסק למשכנתא וניהול תיקים 8.8.17 - 30.9.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וניהול תיקים 3.8.17 - 30.9.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים וריסק ביטוח 1.8.17 -  31.10.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים, ריסק ביטוח וחיסכון מנוהל 1.8.17 -  31.9.17