תגמולים לבעלי רישיון

בהתאם לחוזר מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי ("החוזר"), להלן מידע אודות תגמולים לבעל רישיון, הניתנים בעד עמידה בתנאי מבצע קידום מכירות של מוצרים פנסיונים ומוצרי ביטוח כהגדרתם בחוזר.

גמל

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל  5.11.17 - 5.3.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  17.9.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  17.9.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  17.9.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  15.9.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות  20.8.17 - 31.12.17 

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 23.7.17 - 23.8.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 15.6.17 - 30.9.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 15.7.17- 30.9.17 

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 17.8.16 - 25.5.17 

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 10.4.16 - 10.9.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 1.6.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 03/2017

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 03/2017

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 03/2017

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 01/2017

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 01/2017

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים וקרנות השתלמות 12/2016

משולב

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות, חיסכון מנוהל, ריסקים בביטוח 5.11.17 - 31.12.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים ריסק למשכנתא וניהול תיקים 24.9.17 - 31.1.18

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים ריסק למשכנתא וניהול תיקים 8.8.17 - 30.9.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וניהול תיקים 3.8.17 - 30.9.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים וריסק ביטוח 1.8.17 -  31.10.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים, ריסק ביטוח וחיסכון מנוהל 1.8.17 -  31.9.17

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים ריסק למשכנתא וניהול תיקים 31.1.17 - 21.9.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 10.5.16 - 10.8.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 1.5.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 22.5.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 18.5.16 - 1.8.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 1.6.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 20.6.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 01.6.16 - 31.10.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 01/2017

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 03/2017

f