דוחות חברה מנהלת

רשימת נכסים - חברה מנהלת

30.6.17 (עלה לאתר ב- 31.8.17)

31.3.17 (עלה לאתר ב- 29.5.17)

31.12.16 (עלה לאתר ב- 4.4.17)

30.9.16 (עלה לאתר ב- 1.12.16)

 30.6.16 (עלה לאתר ב- 1.9.16)

31.3.16 (עלה לאתר ב- 6.6.16)

31.12.15 (עלה לאתר ב- 5.4.16)

30.9.15 (עלה לאתר ב- 7.12.15)

30.6.15 (עלה לאתר ב- 26.8.15)

31.3.15 (עלה לאתר ב- 3.6.15)

31.12.14 (עלה לאתר ב- 29.3.15)

30.09.2014 (עלה לאתר ב- 7.12.14)

30.6.14 (עלה לאתר ב- 8.9.14)

31.3.14 (עלה לאתר ב- 02.6.14)

31.12.13 (עלה לאתר ב-03.04.14)

30.09.13 (עלה לאתר ב-09.12.13) 

30.06.13 (עלה לאתר ב- 03.09.13)

31.03.13 (עלה לאתר ב- 06.06.13)

31.12.12 (עלה לאתר ב- 02.04.13)

  

סקירת רו"ח של רשימת נכסים

30.6.17

31.3.17

31.9.16

31.6.16

31.3.16

30.9.15 (עלה לאתר ב- 7.12.15)

30.6.15 (עלה לאתר ב- 26.8.15)

31.3.15 (עלה לאתר ב- 3.6.15)

31.12.14 (עלה לאתר ב- 29.3.15)

 30.09.14 (עלה לאתר ב- 7.12.14)

30.6.14 (עלה לאתר ב- 9.9.14)

31.3.14 (עלה לאתר ב- 2.6.14)

31.12.13 (עלה לאתר ב- 03.04.14)

30.09.13 (עלה לאתר ב- 09.12.13)  

30.06.13 (עלה לאתר ב- 03.09.13)

31.03.13 (עלה לאתר ב- 06.06.13)

31.12.12 (עלה לאתר ב- 02.04.13)

 

דוחות כספיים

דוח כספי 30.6.17

דוח דריקטוריון 30.6.17

דוח כספי 31.3.17

דוח דריקטוריון 31.3.17

דוח כספי 31.12.16

דוח דריקטוריון 31.12.16

דוח תיאור עסקי התאגיד 31.12.16

דוח כספי 30.9.16

דוח דריקטוריון 30.9.16

דוח כספי 30.6.16

דוח דריקטוריון 30.6.16

דוח כספי 31.3.16

דוח דריקטוריון 31.3.16

דוח כספי 31.12.15   

דוח דריקטוריון 31.12.15

דוח תיאור עסקי התאגיד 31.12.15

דוח כספי 30.9.15

דוח דריקטוריון 30.9.15

דוח כספי 30.6.15

דוח דירקטוריון 30.6.15

דוח כספי 31.03.15

דוח דירקטוריון 31.03.15

דוח כספי 31.12.14.

דוח תקופתי 2014.

דוח דירקטוריון 31.12.14.

 דוח ברנע 31.12.14.

 דוח כספי 30.09.14.

דוח דריקטוריון 30.09.14

דוח כספי 30.6.14

דוח דירקטוריון 30.6.14

דוח כספי 31.3.14

דוח דריקטוריון 31.3.14

דוח כספי 31.12.13

דוח ברנע ודירקטוריון 31.12.13

דוח תקופתי 2013

דוח כספי 30.09.2013

דוח דירקטוריון 30.09.2013

דוח כספי 30.06.13

דוח דריקטוריון 30.06.13

דוח כספי 31.03.13

דוח דירקטוריון 31.03.13

דוח תקופתי 31.12.12

דוח ברנע ודירקטוריון 31.12.12

דוח כספי 31.12.12

דוח דריקטוריון 30.9.12

דוח כספי 30.9.12

דוח דריקטוריון 30.6.12

דוח כספי 30.6.12

דוח דריקטוריון 31.3.12

דוח כספי 31.3.12


דוח תקופתי 2011

דוח דירקטוריון 2011

דוח כספי 2011

דוח דירקטוריון 2010

דוח כספי 2010

הצהרות הנהלה

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

f