דוחות חברה מנהלת

​רשימת נכסים  חברה מנהלת - גמל


31.12.20 (עלה לאתר ב-07.04.21)

30.09.20 (עלה לאתר ב-07.12.20)

30.06.20 (עלה לאתר ב-07.09.20)

31.03.20 (עלה לאתר ב-07.06.20)


דוח דירקטוריון 31.12.20

דוח כספי 31.12.20