מידע כללי

ניהול קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (פסגות גמל ופנסיה) מנהלת נכסים בהיקף של  כ-72* מיליארד שקלים במגוון  קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות מרכזיות לפיצויים. לפסגות גמל מוניטין של מצוינות בניהול כספי עמיתים והיא מעניקה לעמיתיה את הביטחון החיוני הדרוש בכספי החיסכון לטווח ארוך.

​​​​​​החברה מנהלת מגוון מוצרי חיסכון ארוך טווח ברמות סיכון שונות, במטרה לאפשר לכל חוסך לבחור את ​המסלול המתאים לו ביותר מבין המסלולים הקיימים ולעבור למסלול אחר בכל עת. עמיתי פסגות גמל ופנסיה נהנים מביצועי השקעות איכותיים, ניהול מקצועי ושירות יעיל ואמין. 

מוצרי פסגות גמל ופנסיה:

 

אבני דרך 

פסגות גמל ופנסיה הוקמה בשנת 1998. לאורך השנים, ביצעה החברה מספר רכישות משמעותיות ופיתחה מוצרים חדשים, במטרה להציע מגוון רחב של מוצרים ללקוחותיה.

בשנת 2008 רכשה החברה את גדיש, ובאפריל 2009 נרכשו קופות הגמל שנוהלו על ידי פריזמה קופות גמל.

בשנת 2011 החלה החברה לנהל קרנות פנסיה חדשות, עת הקימה את קרנות הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" ו"פסגות פנסיה כללית". קרנות הפנסיה החדשות של פסגות מציעות שישה מסלולי ביטוח בקרן המקיפה, שבעה מסלולי ביטוח בקרן הכללית וכן שבעה אפיקי השקעה ושניים למקבלי קצבה בכל אחת מהקרנות, ומאפשרות לכל מבוטח בקרן להתאים את אופי החיסכון וההשקעה לצרכיו האישיים.

החל מינואר 2013 פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מנהלת את קרן פנסיה הוותיקה (ה.ע.ל) בהיקף של כ-16*​ מיליארד שקלים.

מחקר והשקעות

החברה משקיעה משאבים רבים במחקר בארץ ובחו"ל. לפסגות צוות ההשקעות והמחקר הגדול והאיכותי בישראל המונה כ- 80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר בעלי רישיון מטעם רשות ניירות ערך, הפועלים בשבע מחלקות מחקר מתמחות.

פיקוח ובקרה בפסגות

בפסגות בית השקעות מערך רגולציה וציות אובייקטיבי ובלתי תלוי האחראי על טיפול בנושאים של ניהול סיכונים, בקרה, בקרת אשראי וציות בחברות בבעלות בית ההשקעות. במערך מועסקים במשרה מלאה בקר אשראי, בקר סיכונים, מנהלי סיכונים, קציני ציות ומנהלי בקרה.