דרכי התקשרות לבירור בדבר ייפויי כח

לבירורים בנושא ייפוי כוח ניתן לפנות לטלפון 6707*