הנהלה ובכירים

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

קובי סבן ​- מנכ"ל
גת מגידו - סמנכ"ל השקעות
מיקי אסף - סמנכ"ל כספים
מוטי פלד - סמנכ"ל גמל
​גיל גבאי - מבקר פנים
לימור גולדשטיין - מנהלת סיכונים
אלי מטיאוויס - מנהל מערכות מידע
אלן דובין - אקטואר ממונה
אתי עסיס - סמנכ"ל פרויקטים ומטה
רין קריכל מצויינים - ממונה אכיפה
מירי ציקווה - סמנכ"ל שירות
אביחי דרפנר - סמנכ"ל תפעול
אייל סיאני - סמנכ"ל, מנהל מקצועי
גיל שרם - סמנכ"ל סוכנים וקשרי יועצים
אורטל אקון - סמנכ"ל מכירות
שרון ורבר ​- מנהל מערך קשרי לקוחות ושימור​
לי-היא ברגרפרוינד – יועצת משפטית​

​