הנהלה ובכירים

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

מנכ"ל - ענת כנפו תבור
סמנכ"ל גמל- מוטי פלד
סמנכ"ל פנסיה- שולי דיאז
משנה למנכ"ל גמל ופנסיה, מנהל השקעות ראשי- ניר מורוז
סמנכ"ל כספים - מיקי אסף
סמנכ"ל תפעול - אלדד צינמן
סמנכ"ל קשרי לקוחות - שי מזרחי
מבקר פנים - גיל גבאי
סמנכ"ל ויועץ משפטי - עו"ד עומר סיגלר
מנהל מערכות מידע - אוריאל אביגד
מנהלת סיכונים- לימור גולדשטיין
 

 

 

 

f