הנהלה ובכירים

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

מנכ"ל - ענת כנפו תבור
סמנכ"ל השקעות - תמיר פרדר

סמנכ"ל פיתוח עסקי - יפעת טל - פורת
סמנכ"ל כספים - מיקי אסף
סמנכ"ל קשרי לקוחות - שי מזרחי
סמנכ"ל גמל- מוטי פלד
סמנכ"ל ויועץ משפטי - עו"ד עומר סיגלר
מבקר פנים - גיל גבאי
מנהלת סיכונים - לימור גולדשטיין
מנהל מערכות מידע - אוריאל אביגד

f