הנהלה ובכירים

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

יפעת מזרחי – מנכ"ל
תמיר פרדר – סמנכ"ל השקעות
מיקי אסף – סמנכ"ל כספים
מוטי פלד – סמנכ"ל גמל
עומר סיגלר – סמנכ"ל ויועץ משפטי
גיל גבאי – מבקר פנים
לימור גולדשטיין – מנהלת סיכונים
אלי מטיאוויס – מנהל מערכות מידע
אלן דובין - אקטואר ממונה
אתי עסיס - סמנכ"ל פרויקטים ומטה
רין קריכל מצויינים - ממונה אכיפה
מירי ציקווה - סמנכ"ל שירות