הנחיות לבעלי רישיון להעברת קבצים החתומים בחתימה ממוחשבת של לקוח

בהתאם לחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-5

החברה תספק לכל בעל רישיון שירצה להעביר קבצים, אפשרות להעבירם בצורה מאובטחת דרך כספת.

להקמת כספת לצורך העברת הקבצים וקבלת יוזר וסיסמא נא לפנות כמפורט להלן:

בעלי רישיון סוכן ביטוח (סוכנויות) ובעלי רישיון עצמאי יפנו למרכז השירות לסוכנים בטלפון 1-700-707-610 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 או במייל Desk@psagot.co.il.

לאחר הקמת הכספת יימסר לאיש קשר מוסמך מטעם בעל הרישיון קישור, יוזר וסיסמא להעברת הקבצים.

להלן נהלי עבודה עבור בעלי רישיון לשם העברת קבצים החתומים בחתימה ממוחשבת של לקוח או של בעל רישיון:

  • בעל רישיון ינעל את המסמך החתום על ידי הלקוח בחתימה ממוחשבת מיד לאחר חתימת הלקוח.
  • במקרה שבו נדרשת חתימת המעסיק על המסמך, על בעל הרישיון לנעול את המסמך לראשונה לאחר שהעובד חתם עליו בחתימה ממוחשבת,באופן המונע כל שינוי במסמך למעט הוספת חתימת המעסיק. לאחר החתמת המעסיק יינעל המסמך סופית.
  • על הקבצים להשלח באלגוריתם הצפנה מקובל (sha1 rsa1024  לפחות).
  • הקבצים יהיו עם אפשרות לזיהוי של בעל אמצעי החתימה.
  • על תוקף התעודה הממוחשבת המשמשת לחתימת הקובץ  להיות תקין.
  • על מועד החתימה של הקובץ להיות תקין.